Tăng giảm font chữ:

Hà Nội: Tạm dừng phát triển nhà ở thương mại ở một số quận từ 19/06/2014

 (LuatVietnam)  Khu vực nội đô lịch sử bao gồm 4 quận nội thành cũ là Đống Đa, Hoàn Kiếm, Ba Đình, phía Bắc quận Hai Bà Trưng và phía Nam quận Tây Hồ tạm dừng các dự án phát triển nhà ở thương mại là một phần nội dung quan trọng của Quyết định số 996/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ vừa ký phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến năm 2030.

Theo đó, UBND Hà Ni s phi tm dng phát trin nhà thương mi trong khu vc ni đô lch s đi vi vi các d án chưa được chp thun ch trương đu tư, la chn ch đu tư hoc chp thun đu tư d án trong giai đon t 2012 - 2015. Bên cnh đó, UBND Hà Ni cũng cn phi thc hin rà soát các d án phát trin nhà , khu đô th mi đã được chp thun, cho phép đu tư trên toàn đa bàn Thành ph theo quy đnh ca pháp lut đ xác đnh các d án được tiếp tc trin khai, các d án cn điu chnh, các d án tm dng, các d án phi dng.

Theo Quyết đnh ca Th tướng, đến năm 2015, din tích nhà bình quân toàn Thành ph là 23,1m2/người (din tích nhà ti thiu 6,5 m2/người), trong đó khu vc đô th 26,6 m2/người, khu vc nông thôn 20,0 m2/người, nâng t l nhà kiên c toàn Thành ph lên thành 89,7% (năm 2011 t l nhà kiên c toàn Thành ph là 88,6%); gim t l nhà đơn sơ xung còn 0,05%. Năm 2020, din tích nhà bình quân toàn Thành ph Hà Ni là 26,3 m2/người (din tích nhà ti thiu 8,5 m2/người), trong đó khu vc đô th 29,1 m2/người, khu vc nông thôn 22,1 m2/người. Mc tiêu đến năm 2030, din tích nhà bình quân toàn Thành ph là 31,5 m2/người (din tích nhà ti thiu 12,6 m2/người). Trong đó khu vc đô th 33,8 m2/người, khu vc nông thôn 27,1 m2/người). T l nhà chung cư trong các d án phát trin nhà ti đô th đt 90%, t l nhà cho thuê trong các d án nhà xã hi đt 30%.

Ngoài ra, Hà Ni phi kiên quyết thu hi hoc dng các d án chm trin khai, đã giao đt nhưng không s dng quá thi gian quy đnh ca pháp lut. Đng thi, UBND Hà Ni ưu tiên đu tư và huy đng các ngun lc đu tư xây dng các khu đô th, khu nhà , hin đi, thun tin ngoi thành, đng b vi vic xây dng h tng k thut và h tng xã hi.

Quyết đnh này có hiu lc t ngày ký.

  • LuậtViệtnam  
Lan VũLan Vũ

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây