Công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất từ 02/02/2015

(LuatVietnam)  Đây là nội dung quy định tại Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Nghị định quy định, cơ sở thực hiện xã hội hóa được Nhà nước cho thuê đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng để xây dựng các công trình xã hội hóa theo hình thức cho thuê đất được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê. Tương tự, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình xã hội hóa mà phải chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng được Nhà nước cho thuê đất và hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất. Cụ thể, đối với nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian của dự án thì số tiền đã trả để nhận quyền sử dụng đất được tính vào chi phí đầu tư của dự án. Trường hợp nhà đầu tư chỉ được miễn tiền thuê đất cho một số năm thì khoản tiền đã trả để nhận quyền sử dụng đất được coi là khoản tiền thuê đất mà nhà đầu tư đã trả trước cho Nhà nước để được thuê đất theo quy định của pháp luật đất đai. Khoản tiền này được xác định trên cơ sở giá đất theo mục đích sử dụng đất nhận chuyển nhượng tại thời điểm có quyết định của cơ quan Nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không được vượt quá tiền bồi thường, hỗ trợ tương ứng với trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại các đô thị, việc miễn, giảm tiền thuê đất do UBND cấp tỉnh quyết định dựa vào điều kiện thực tế của địa phương; trong đó, mức tối đa là miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời gian của dự án và mức tối thiểu bằng mức ưu đãi theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về đầu tư. Theo đó, chậm nhất 06 tháng kể từ ngày 01/08/2014 (tức trước ngày 02/02/2015), UBND cấp tỉnh có trách nhiệm ban hành và công bố công khai chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa nêu trên. Đồng thời, định kỳ 03 năm/lần, phải rà soát để sửa đổi, bổ sung Danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi xã hội hóa tại địa phương cho phù hợp.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/08/2014.
  • LuậtViệtnam 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục