Tăng giảm font chữ:

Dự án điện gió: Diện tích đất không quá 0,3ha/MW

Theo Thông tư 02/2019/TT-BCT, diện tích đất sử dụng cho dự án điện gió phải phù hợp với quy mô công suất công trình. Cụ thể:

- Suất sử dụng đất có thời hạn của dự án điện gió không quá 0,35ha/MW;

- Diện tích đất sử dụng tạm thời của dự án điện gió không quá 0,3ha/MW.


Dự án điện gió: Diện tích đất không quá 0,3ha/MW (Ảnh minh họa)
 

Sau khi công trình điện gió đi vào vận hành, chủ đầu tư phải phục hồi nguyên trạng diện tích chiếm dụng tạm thời và bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Theo đó, sẽ ưu tiên phát triển công trình điện gió ở nơi đất khô cằn, sỏi đá, ít có giá trị nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, dân cư thưa thớt hoặc không có người sinh sống.

Để đảm bảo an toàn, công trình điện gió phải xa khu dân cư ít nhất 300m. Đồng thời, tua bin và cột tháp điện gió phải có màu sáng, không phản quang.

Thông tư này được Bộ Công Thương ban hành ngày 15/01/2019, có hiệu lực từ ngày 28/02/2019.

Hậu Nguyễn

Hậu NguyễnHậu Nguyễn
Chia sẻ:
Từ khóa: điện gió