điện gió

Lọc bài viết theo:

Dự án điện gió: Diện tích đất không quá 0,3ha/MW  21/01/2019

Theo Thông tư 02/2019/TT-BCT, diện tích đất sử dụng cho dự án điện gió phải phù hợp với quy mô công suất công trình. Cụ thể: