Đến 2030, 75% cơ quan Nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ

Chương trình "Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách giai đoạn 2021 - 2030" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2282/QĐ-TTg

co quan nha nuoc co lanh dao chu chot la nu

Đến 2030, 75% cơ quan Nhà nước có lãnh đạo chủ chốt là nữ
(Ảnh minh họa)

Theo đó, nhằm phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, hướng tới thực hiện cam kết mục tiêu phát triển bền vững bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ, Thủ tướng đặt ra mục tiêu tại Quyết định này như sau:

- Đến 2025, đạt 60% và đến 2030 đạt 75% các cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương các cấp có lãnh đạo chủ chốt là nữ;

- Ở những địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, phải có cán bộ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số phù hợp với cơ cấu dân cư;

- Tỷ lệ cán bộ nữ trong diện quy hoạch các chức danh quản lý, lãnh đạo các cấp đạt ít nhất 40% vào năm 2025 và đạt 50% vào năm 2030.

Đồng thời, để hoàn thành được mục tiêu đặt ra, Thủ tướng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

- Triển khai mô hình vườn ươm lãnh đạo nữ trẻ cho cán bộ, công chức và sinh viên các cơ sở đào tạo để tạo nguồn lãnh đạo nữ;

- Tạo nguồn nữ cán bộ dân tộc thiểu số, hỗ trợ nâng cao năng lực để cán bộ nữ dân tộc thiểu số tham gia vị trí lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập từ Trung ương đến địa phương…

Quyết định này được ban hành và áp dụng từ ngày 31/12/2020.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục