Đến năm 2030, 100% trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh

Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 23/QĐ-TTg.

tre em duoi 5 tuoi duoc dang ky khai sinh

Đến năm 2030, 100% trẻ em dưới 5 tuổi được đăng ký khai sinh (Ảnh minh họa)

Để đảm bảo thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế, Thủ tướng đặt ra mục tiêu cụ thể cho Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em đến 2030 như sau:

- Tỷ lệ trẻ em có độ tuổi dưới 05 được đăng ký khai sinh đạt 98,5% vào năm 2025, phấn đấu 100% vào năm 2030;

- Từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn, duy trì mức giảm số cuộc tảo hôn từ 2-3% hằng năm giai đoạn từ năm 2025 đến năm 2030;

- Giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em xuống dưới 4,5% vào năm 2025 và xuống dưới 4% vào năm 2030…

Để làm được những điều trên, tại Quyết định này, Thủ tướng cũng đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó, đáng chú ý gồm:

- Phát triển hệ thống dịch vụ đáp ứng thực hiện quyền trẻ em có sự lồng ghép và phối hợp giữa các dịch vụ y tế, giáo dục, tư pháp và các dịch vụ an sinh xã hội, ưu tiên hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em;

- Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các mạng lưới, mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em có sự lồng ghép, phối hợp, chuyển tuyến liên ngành, liên cấp theo hình thức dịch vụ một cửa…

Quyết định này ban hành và có hiệu lực từ ngày 07/01/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục