Mục tiêu đến 2030, tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp đạt 30%

Nội dung này được Chính phủ đặt ra tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 về việc ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục thu hẹp khoảng cách giới, tạo điều kiện, cơ hội cho phụ nữ và nam giới tham gia, thụ hưởng bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.

ty le nu giam doc/chu doanh nghiep dat 30%
Mục tiêu đến 2030, tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp đạt 30% (Ảnh minh họa)

Mục tiêu cụ thể đặt ra trong lĩnh vực kinh tế, lao động là tỷ lệ nữ giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã đạt ít nhất 27% vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

Đồng thời, trong đời sống gia đình và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, Nghị quyết đặt ra mục tiêu là giảm số giờ trung bình làm công việc nội trợ và chăm sóc trong gia đình không được trả công của phụ nữ còn 1,7 lần vào năm 2025 và 1,4 lần vào năm 2030 so với nam giới.

Để làm được mục tiêu nêu trên, Chính phủ đặt ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong việc nâng cao nhận thức, triển khai thực hiện và hoàn thiện thể chế về bình đẳng giới;

- Tăng cường sự tham gia bình đẳng của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo và quản lý ở các cấp hoạch định chính sách;

- Hàng năm, tổ chức triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 - 15/12…

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 03/3/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục