Tháng 6/2019 chuyển 03 Trung tâm Kiểm định thành công ty cổ phần

Đây là nội dung trong Công văn 2068/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đôn đốc thực hiện cải cách tài chính công và báo cáo kết quả thực hiện.

Để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính với các đơn vị sự nghiệp công lập, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra nhiệm vụ kế hoạch cải cách tài chính công.


Hoàn thành chuyển 03 Trung tâm Kiểm định thành công ty cổ phần (Ảnh minh họa)

Theo đó, từ 01/2019 đến 06/2019, 03 Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phải hoàn thành việc chuyển đổi hoạt động thành công ty cổ phần.

Ngoài ra, đối với các đơn vị sự nghiệp chưa đủ điều kiện chuyển đổi thành công ty cổ phần, Bộ sắp xếp như sau:

- Trung tâm Lao động ngoài nước, Nhà khách người có công và Trung tâm Huấn luyện vệ sinh an toàn lao động: Khuyến khích liên kết hợp tác trên cơ sở bảo toàn tài sản và mục đích cung cấp dịch vụ công

- 14 đơn vị thuộc khối giáo dục đào tạo, y tế: Phấn đấu tự chủ kinh phí chi thường xuyên cao hơn năm 2018 và đạt trên 60%. Riêng Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động, xã hội thì phấn đấu đạt trên 15%

- 03 đơn vị thuộc khối báo, tạp chí: Phấn đấu đạt trên 55%

- Trung tâm Hành động khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam, làng trẻ em SOS Việt Nam: Tiếp tục thực hiện chế độ sử dụng nguồn viện trợ không hoàn lại để bảo đảm 100% chi thường xuyên

Công văn 2068/LĐTBXH-KHTC được ban hành ngày 28/05/2019.

Nguyễn Hương

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Chính phủ chỉ đạo bỏ khung giá đất để xác định giá đất theo thị trường

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 về ban hành Chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.