Tăng giảm font chữ:

Cần bố trí cán bộ đảm nhiệm về phát triển bền vững

Thủ tướng Chính phủ vừa ra Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 về phát triển bền vững, trong đó khẳng định phát triển bền vững là một chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

- Bố trí đầu mối và cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về phát triển bền vững, trong đó cần tránh tăng bộ máy và biên chế nhưng vẫn đảm bảo công tác triển khai và phối hợp với các bộ liên quan;

- Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng chính sách xã hội và các đối tượng dễ bị tổn thương khác;

- Chậm nhất ngày 31/12 hàng năm, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững để tổng hợp trình Chính phủ, Quốc hội.

Cần bố trí cán bộ đảm nhiệm về phát triển bền vững

Cần bố trí cán bộ đảm nhiệm về phát triển bền vững (Ảnh minh họa)

Về phía Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh, hàng năm cần lựa chọn ít nhất một vấn đề cụ thể liên quan đến phát triển bền vững để tham mưu, tư vấn cho Thủ tướng về các cơ chế, chính sách, biện pháp chỉ đạo, điều hành.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam cần tiếp tục phát huy vai trò, định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp trong thực hiện phát triển bền vững.

Phát triển bền vững là phát triển trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.
 

Lan Vũ
Lan VũLan Vũ
Chia sẻ:

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!