Bảng tra cứu tiền phụ cấp trách nhiệm năm 2018

Tiền phụ cấp trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tính theo hệ số và mức lương cơ sở. Năm 2018 có 2 mức lương lương cơ sở, do đó, tiền phụ cấp trách nhiệm cũng được điều chỉnh tăng lên.
 

Bảng tra cứu tiền phụ cấp trách nhiệm năm 2018

Bảng tra cứu tiền phụ cấp trách nhiệm năm 2018 (Ảnh minh họa)

- Từ 1/1/2018 - 30/6/2018: Lương cơ sở là 1,3 triệu đồng/tháng, mức tiền phụ cấp trách nhiệm như sau:

Mức Hệ số  Mức phụ cấp trách nhiệm
1 0,5 650.000 đồng/tháng
2 0,3 390.000 đồng/tháng
3 0,2 260.000 đồng/tháng
4 0,1 130.000 đồng/tháng

- Từ 1/7/2018 , Lương cơ sở là 1,39 triệu đồng/tháng, mức tiền phụ cấp trách nhiệm như sau:

Mức Hệ số  Mức phụ cấp trách nhiệm
1 0,5 690.000 đồng/tháng
2 0,3 417.000 đồng/tháng
3 0,2 278.000 đồng/tháng
4 0,1 139.000 đồng/tháng
 

Trong đó:

- Mức 1 (Hệ số 0,5) áp dụng đối với: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 2, 3, 5 thuộc Bệnh viện Hữu nghị; Lái xe của Phó Thủ tướng trở lên…

- Mức 2 (Hệ số 0,3) áp dụng đối với: Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của các khoa, bộ phận hồi sức cấp cứu và trực tiếp phục vụ cấp cứu bệnh nhân tại trạm cấp cứu 05; Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thuộc biên chế trả lương của các trường chuyên biệt; Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao Quốc gia; Lái xe của Bộ trưởng và tương đương…

- Mức 3 (Hệ số 0,2) áp dụng đối với: Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của các trại điều dưỡng thương binh nặng, bệnh viện điều trị, trại nuôi dưỡng người tâm thần, bệnh phong; Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao cấp tỉnh, ngành; Lái xe của Thứ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh; Kế toán trưởng tại Kho bạc Nhà nước, cơ quan thuế, cơ quan hải quan, cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập...

- Mức 4 (Hệ số 0,1) áp dụng đối với: Phó trưởng kho, Phó trưởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện; Cán bộ, viên chức y tế chuyên trách đỡ đẻ ở các trạm, bệnh viện, viện phụ sản, các khoa sản ở bệnh viện đa khoa và ở trung tâm y tế; Nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ; Người được bổ nhiệm làm kế toán trong đơn vị chỉ có một người làm kế toán hoặc một người làm kế toán kiêm nhiệm trong đơn vị kế toán ngân sách và tài chính xã, phường, thị trấn…

Căn cứ:

Thông tư 04/2018/TT-BNV

Nghị định 72/2018/NĐ-CP

Nghị định 47/2017/NĐ-CP

Theo Thông tư 05/2004/TT-BNV

LuatVietnam

Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: tăng lương cơ sở phụ cấp

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm