Phụ cấp trách nhiệm công việc: Ai hưởng? Mức hưởng bao nhiêu?

Một trong những khoản phụ cấp của cán bộ, công chức, viên chức là phụ cấp trách nhiệm công việc. Dưới đây là chi tiết mức hưởng và các đối tượng được hưởng phụ cấp này.

Với người có tính chất công việc đòi hỏi trách nhiệm cao

Những đối tượng được hưởng phụ cấp này gồm:

- Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị); viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc thuộc biên chế trả lương của cơ quan Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước;

- Do tính chất, đặc điểm của nghề hoặc công việc đòi hỏi trách nhiệm cao hoặc đảm nhiệm công tác quản lý nhưng không thuộc chức danh lãnh đạo do bầu cử hoặc do bổ nhiệm (hay không thuộc đối tượng hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo).

Hiện nay, mức phụ cấp trách nhiệm công việc của các đối tượng này được quy định chi tiết tại Thông tư 05/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Theo đó, cách tính phụ cấp trách nhiệm công việc của công chức gồm:

Mức hưởng phụ cấp  = Mức lương cơ sở x hệ số

Trong đó:

Hệ số gồm 04 mức: 0,5; 0,3; 0,2 và 0,1.

Mức lương cơ sở hiện nay đang là 1,49 triệu đồng/tháng (Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP).

Dưới đây là chi tiết mức phụ cấp áp dụng từ năm 2020 trở đi với cán bộ, công chức, viên chức:

Đơn vị: đồng/tháng

Hệ số

Mức hưởng

Đối tượng hưởng

0,1

149.000

- Trưởng kho, Phó trưởng kho lưu trữ tài liệu, thư viện;

- Trưởng kho, Phó trưởng kho lưu trữ bảo quản, phục chế và giới thiệu hiện vật trong các bảo tàng;

- Phó trưởng kho, Phó trưởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước;

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng III;

- Cán bộ, viên chức y tế chuyên trách đỡ đẻ ở các trạm, bệnh viện, viện phụ sản, các khoa sản ở bệnh viện đa khoa và ở trung tâm y tế; trực tiếp làm kiểm nghiệm thuốc;

- Bác sĩ, kỹ thuật viên y học thể dục, thể thao ở đội tuyển cấp ngành, tỉnh làm công tác kiểm tra, theo dõi, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ cho các vận động viên;

- Nhân viên bảo vệ, thủ kho vật liệu nổ; Thủ quỹ cơ quan, đơn vị; Tổ trưởng các ngành còn lại.

0,2

298.000

- Phó trạm trưởng, Phó trại trưởng các trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; nuôi trồng cây con, thuốc quý hiếm để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm y, dược khoa và làm thuốc;

- Cán bộ, viên chức bảo vệ, vận chuyển, làm việc với các mẫu và nguồn phóng xạ kín và hở; kiểm tra độ phóng xạ khu vực máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C và trung tâm đo phóng xạ; phục vụ công tác an toàn máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C, vệ sinh khu vực máy, kho nguồn và trung tâm đo phóng xạ;

- Tổ trưởng các ngành địa chất, khí tượng thuỷ văn, khảo sát, đo đạc, trồng rừng và điều tra rừng;

- Trưởng kho lưu trữ tài liệu, thư viện; lưu trữ bảo quản, phục chế hiện vật trong các bảo tàng hạng II trở lên, kho khu di tích Phủ Chủ tịch; lưu trữ tài liệu thuộc Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước; thuộc Cục Dự trữ  Quốc gia;

- Trưởng kho, Trưởng quỹ tiền, vàng bạc, đá quý Ngân hàng Nhà nước và Kho bạc Nhà nước;

- Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của các trại điều dưỡng thương binh nặng, bệnh viện điều trị, trại nuôi dưỡng người tâm thần, bệnh phong;

- Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng II;

- Cán bộ, viên chức thuộc biên chế trả lương của Bệnh viện Hữu nghị;

- Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao tỉnh, ngành, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Bác sĩ, kỹ thuật viên y học thể dục, thể thao ở đội tuyển Quốc gia làm công tác kiểm tra, theo dõi, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ cho các vận động viên;

- Lái xe phục vụ các chức danh Thứ trưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tương đương;

- Phó trưởng kho vật liệu nổ.

0,3

447.000

- Trạm trưởng, Trại trưởng các trạm, trại nghiên cứu ứng dụng, thực nghiệm khoa học kỹ thuật của các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản; nuôi trồng cây con, thuốc quý hiếm để nghiên cứu trong phòng thí nghiệm y, dược khoa và làm thuốc;

- Cán bộ, viên chức trực tiếp vận hành, bảo dưỡng máy gia tốc điện tử MT-17, máy phát nơtron NA-3C, người xử lý mẫu và nguồn phóng xạ kín, hở, an toàn phóng xạ;

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; của các khoa, bộ phận hồi sức cấp cứu và trực tiếp phục vụ cấp cứu bệnh nhân tại trạm cấp cứu 05;

- Giáo viên và cán bộ quảnlý giáo dục thuộc biên chế trả lương của các trường chuyên biệt; Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh ở trường phổ thông hạng I;

- Huấn luyện viên trưởng đội tuyển thể dục, thể thao Quốc gia;

- Lái xe phục vụ chức danh Bộ trưởng và tương đương;

- Trưởng kho vật liệu nổ, nhân viên cung ứng vật liệu nổ.

0,5

745.000

- Cán bộ, công chức, viên chức thuộc biên chế trả lương của các phòng Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 2, Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 3, Bảo vệ sức khoẻ Trung ương 5 thuộc Bệnh viện Hữu nghị và phòng Bảo vệ sức khoẻ cán bộ Trung ương phía Nam thuộc Bệnh viện Thống nhất;

- Lái xe phục vụ các chức danh từ Phó Thủ tướng Chính phủ và tương đương trở lên.

Như vậy, nếu thuộc các đối tượng nêu trên thì cán bộ, công chức, viên chức và người phục vụ trong lực lượng vũ trang sẽ được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo từng công việc với mức hưởng tương ứng.

Mức phụ cấp trách nhiệm công việc mới nhất hiện nay

Mức phụ cấp trách nhiệm công việc mới nhất hiện nay (Ảnh minh họa)

 

Với người làm công tác bảo vệ cơ mật mật mã

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BNV, người làm công tác bảo vệ cơ mật mật mã gồm:

- Người làm công tác cơ yếu là quân nhân, công an nhân dân;

- Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân;

- Người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu. Tuy nhiên, nếu làm việc theo chế độ hợp đồng lao động một số loại công việc trong tổ chức cơ yếu không xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định thì không được hưởng phụ cấp này;

- Học viên cơ yếu.

Đáng chú ý: Loại phụ cấp này không áp dụng với người đã quyết định thôi việc, phục viên, xuất ngũ và nghỉ hưu.

Theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 07, những người làm công tác bảo vệ cơ mật mật mã cũng được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo công thức:

Mức phụ cấp = Mức lương cơ sở x Hệ số

Trong đó:

Mức lương cơ sở hiện nay: 1,49 triệu đồng/tháng;

Hệ số áp dụng với các đối tượng này gồm 03 mức là 0,1; 0,2 và 0,3.

Bởi vậy, bảng phụ cấp trách nhiệm công việc chi tiết của người làm công tác bảo vệ cơ mật mật mã gồm:

Đơn vị: đồng/tháng

Hệ số

Mức hưởng

Đối tượng hưởng

0,1

149.000

Người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu

0,2

298.000

- Giảng viên, giáo viên, những người trực tiếp liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ cơ yếu;

- Người làm công tác tổ chức, quản lý kỹ thuật mật mã;

- Người làm công tác cơ yếu đảm nhiệm quản lý không thuộc chức danh được bổ nhiệm của nơi không có phòng, ban, đội cơ yếu.

0,3

447.000

- Người xếp lương cấp hàm cơ yếu, cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân, cấp bậc hàm sĩ quan và hạ sĩ quan công an nhân dân;

- Người trực tiếp làm công việc mã dịch, nghiên cứu, biên soạn, sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, cung cấp sản phẩm mật mã và tài liệu mật mã, chứng thực số và bảo mật thông tin, an ninh mạng, quản lý mật mã dân sự.

Trên đây là mức phụ cấp trách nhiệm công việc mới nhất của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nhân dân. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Các khoản phụ cấp của công chức thay đổi thế nào từ 01/7/2022?

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bảng lương của điều dưỡng mới ra trường năm 2024

Bảng lương của điều dưỡng mới ra trường năm 2024

Bảng lương của điều dưỡng mới ra trường năm 2024

Điều dưỡng viên là một trong những vị trí quan trọng trong thuộc lĩnh vực y tế, là cầu nối giữa bác sĩ và các bệnh nhân, có nhiệm vụ chính là chăm sóc sức khỏe cho người bệnh để người bệnh nhanh chóng bình phục. Vậy bảng lương điều dưỡng mới ra trường hiện nay là bao nhiêu?