Học sinh nghỉ học quá 45 ngày có được lên lớp không?

Trường hợp học sinh nghỉ học quá 45 ngày trong năm học liệu có được xét lên lớp, xét tốt nghiệp hay không? Học sinh nghỉ học quá 45 ngày bị đuổi học hay không?

1. Học sinh nghỉ học quá 45 ngày có được xét tốt nghiệp không?

Học sinh nghỉ học quá 45 ngày có được xét tốt nghiệp?
Học sinh nghỉ học quá 45 ngày có được xét tốt nghiệp? (Ảnh minh họa)

1.1 Đối với học sinh lớp 9:

Trước đây tại Điều 4 Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT (vẫn còn được áp dụng đối với năm học 2023 - 2024) có quy định để được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Học sinh đã học hết chương trình trung học cơ sở phải không quá 21 tuổi, đối với trường hợp học viên học hết chương trình bổ túc trung học cơ sở thì từ 15 tuổi trở lên.

Ngoài ra, đối với trường hợp học trước tuổi hoặc học vượt lớp thì phải thực hiện theo quy định về học trước tuổi, vượt lớp của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Học sinh không nghỉ học quá 45 buổi học đối với năm học lớp 9 (được tính theo nghỉ một lần hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại).

- Học sinh trung học cơ sở và học viên học theo chương trình bổ túc trung học cơ sở không đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế về quyền công dân, trừ đối với học viên của trường, lớp mở được cho người đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

Theo đó, đối với quy định cũ này nếu học sinh lớp 9 nghỉ quá 45 buổi học trong năm học thì sẽ không được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Tuy nhiên, mới nhất tại Điều 4 Thông tư 31/2023/TT-BGDĐT (được áp dụng từ năm học 2024 - 2025) có quy định xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh cần đáp ứng các điều kiện sau:

“1. Không quá 21 tuổi (tính theo năm) đối với học sinh học hết Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở; từ 15 tuổi trở lên (tính theo năm) đối với học viên học hết Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

Trường hợp học sinh ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Đã hoàn thành Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở.

3. Có đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.”

Như vậy, có thể thấy quy định mới đã loại trừ điều kiện “học sinh không được nghỉ quá 45 buổi học trong năm học lớp 9” để được xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Nói cách khác, học sinh lớp 9 nghỉ học quá 45 ngày vẫn có thể xét tốt nghiệp nếu thỏa mãn các điều kiện theo pháp luật quy định. Lưu ý đối với năm học 2023 - 2024 nếu học sinh lớp 9 nghỉ quá 45 buổi vẫn không được xét tốt nghiệp.

1.2 Đối với học sinh lớp 12

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, nếu học sinh lớp 12 nghỉ học quá 45 buổi trong năm học lớp 12 sẽ không được lên lớp, đồng thời không được công nhận hoàn thành chương trình trung học phổ thông.

Mà tại khoản 1 Điều 12 Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT có quy định đối tượng được phép dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông là học sinh đã học xong chương trình trung học phổ thông.

Như vậy, học sinh lớp 12  nghỉ học quá 45 buổi trong năm sẽ không đủ điều kiện được phép dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng nghĩa với việc không được xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

2. Học sinh nghỉ học quá 45 ngày có bị đuổi học không?

Học sinh nghỉ học quá 45 ngày có bị đuổi học không?
Học sinh nghỉ học quá 45 ngày có bị đuổi học không? (Ảnh minh họa)

Căn cứ Mục III Thông tư 08/TT năm 1988 có quy định về các hình thức kỷ luật đối với học sinh. Trong đó, không có quy định cụ thể học sinh nghỉ học quá 45 ngày có bị đuổi học hay không.

Tuy nhiên, nếu học sinh nghỉ học mà không xin phép từ ba buổi trở lên trong vòng 1 tháng sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật là khiển trách trước lớp. Nếu học sinh này tái phạm sai phạm này nhiều lần có thể sẽ bị khiển trách.

Sau khi bị khiển trách mà vẫn nghỉ học không phép thì học sinh có thể bị xử lý cảnh cáo và nặng nhất là bị đuổi học có thời hạn (1 tuần, 1 năm).

Như vậy, tùy vào quy định của từng trường cũng như mức độ vi phạm của học sinh khi nghỉ học quá số buổi quy định mà nhà trường có thể áp dụng các hình thức kỷ luật tương ứng, trong đó có hình thức tạm dừng học có thời hạn

Theo đó, nếu học sinh nghỉ học có lý do chính đáng và có xin phép thì sẽ không bị đuổi học.

3. Học sinh nghỉ học quá 45 ngày có được lên lớp không?

3.1 Đối với học sinh tiểu học

Điều kiện xét lên lớp của học sinh tiểu học được quy định theo Điều 11 Quy định đánh giá học sinh tiểu học tại Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT. Theo đó, số buổi nghỉ học của học sinh không phải là điều kiện xét lên lớp.

Nói cách khác, học sinh tiểu học nghỉ học quá 45 ngày vẫn có thể được lên lớp nếu được đánh giá ở 1 trong 3 mức: Hoàn thành xuất sắc, Hoàn thành tốt, Hoàn thành.

3.2 Đối với học sinh trung học 

Điều kiện xét lên lớp của học sinh trung học được quy định theo Điều 12 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT gồm:

- Thứ nhất là kết quả rèn luyện cả năm học phải được đánh giá ở mức Đạt trở lên.

- Thứ hai là kết quả học tập cả năm học được đánh giá ở mức Đạt trở lên.

- Cuối cùng là không nghỉ học quá 45 buổi trong vòng một năm học.

Theo đó, để được xét lên lớp học sinh trung học không được nghỉ học quá 45 buổi trong một năm học (bao gồm nghỉ học không phép và cả có phép, nghỉ học liên tục hoặc cộng dồn nếu nghỉ không liên tục).

Trên đây là thông tin liên quan đến việc học sinh nghỉ học quá 45 ngày có được lên lớp, xét tốt nghiệp và bị đuổi học hay không?

Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục