Mức phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp xảy ra phổ biến ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, với những hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất không được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

1 - Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trái phép

Theo Điều 6 Nghị định 102/2014/NĐ-CP người nào chuyển từ đất trồng lúa sang đất khác sẽ bị xử phạt như sau:

Hành vi vi phạm

Diện tích chuyển trái phép

(héc - ta)

Mức phạt (triệu đồng)

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng

Dưới 0,5

Từ 02 - 05

Từ 0,5 đến dưới 03

Từ trên 5 - 10

Trên 03

Từ trên 10 - 20

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối

Dưới 0,5

Từ 5 - 10

Từ 0,5 đến dưới 03

Từ trên 10 - 20

Trên 03

Từ trên 20 - 30

Chuyển từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp

Dưới 0,5

Từ 10 - 20

Từ 0,5 đến dưới 03

Từ trên 20 - 30

Trên 03

Từ trên 30 - 50

Xem thêm: Chuyển mục đích sử dụng đất 2019: Những thông tin mới cần biết

tự ý chuyển mục đích sử dụng đất bị phạt như thế nào?

Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất bị phạt như thế nào? (Ảnh minh họa)

2 - Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng

Điều 7 Nghị đinh 102/2014/NĐ-CP quy định hành vi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bị xử phạt với các mức tiền như sau:

Hành vi vi phạm

Diện tích chuyển trái phép

(héc - ta)

Mức phạt (triệu đồng)

Chuyển sang đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác.

Dưới 05

Từ 5 - 10

Từ 05 đến dưới 10

Từ trên 10 - 20

Trên 10

Từ trên 20 - 30

Chuyể sang đất phi nông nghiệp. 

Dưới 05

Từ 10 - 20

Từ 05 đến dưới 10

Từ trên 20 - 30

Trên 10

Từ trên 30 - 50


3 - Tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Cũng theo Điều 8 của Nghị định này, người chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép bị phạt như sau:

Hành vi vi phạm

Diện tích chuyển trái phép

(héc - ta)

Mức phạt (triệu đồng)

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây hàng năm sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản..

Dưới 0,5

Cảnh cáo hoặc phạt từ 500.000 - 01 triệu đồng

Từ 0,5 đến dưới 03

Từ trên 01 - 02

Trên 03

Từ trên 02 - 05

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp.

Dưới 0,5

Từ 01 - 02

Từ 0,5 đến dưới 03

Từ trên 02 - 05

Trên 03

Từ trên 05 - 10

4 - Chuyển đất phi nông nghiệp sang mục đích khác

Chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp sang mục đích khác trong nhóm đất phi nông nghiệp mà không được sự đồng ý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì bị xử phạt với các mức tiền như sau:

Hành vi vi phạm

Mức vi phạm

Mức phạt (triệu đồng)

Tự ý chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở.

Mức 1

Từ 02 - 05

Mức 2

Từ trên 05 - 10

Mức 3

Từ trên 10 - 20

Mức 4

Từ trên 20 - 50

Tự ý chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ

Mức 1

Từ 5 - 10

Mức 2

Từ trên 10 - 20

Mức 3

Từ trên 20 - 50

Mức 4

Từ trên 50 - 100

Trong đó:

- Mức 1: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền:

+ Dưới 60 triệu đồng đối với đất nông nghiệp;

+ Dưới 300 triệu đồng đối với đất phi nông nghiệp;

- Mức 2: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền:

+ Từ 60 đến dưới 200 triệu đồng đối với đất nông nghiệp;

+ Từ 300 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng đồng đối với đất phi nông nghiệp;

- Mức 3: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền:

+ Từ 200 triệu đồng đến dưới 01 tỷ đồng đối với đất nông nghiệp;

+ Từ 01 đến dưới 01 tỷ đồng đối với đất phi nông nghiệp;

- Mức 4: Giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất bị vi phạm quy thành tiền:

+ Từ 1 tỷ đồng trở lên đối với đất nông nghiệp,

+ Từ 03 tỷ đồng trở lên đối với đất phi nông nghiệp.

Ngoài các biện pháp phạt tiền như trên, người có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép phải:

- Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (phải chuyển lại mục đích ban đầu…).

- Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Trên đây là mức phạt với những những người tự ý chuyển mục đích sử dụng đất. Để biết thủ tục chuyển mục đích sử dụng các loại đất, bạn đọc xem tại chuyên mục Chuyển mục đích sử dụng đất của LuatVietnam.

Khắc Niệm

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục