Xếp hạng tổ chức tín dụng thành 05 hạng

Từ ngày 01/04/2019, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp vào các hạng như sau: 

- Xếp hạng A (Tốt) nếu Tổng điểm xếp hạng ≥ 4,5;

- Xếp hạng B (Khá) khi Tổng điểm xếp hạng < 4,5 hoặc ≥ 3,5;

- Xếp hạng C (Trung bình) nếu Tổng điểm xếp hạng < 3,5 hoặc ≥ 2,5;

- Xếp hạng D (Yếu) nếu Tổng điểm xếp hạng < 2,5 hoặc ≥ 1,5;

- Xếp hạng E (Yếu kém) nếu Tổng điểm xếp hạng < 1,5.


Xếp hạng tổ chức tín dụng thành 05 hạng (Ảnh minh họa)

Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp hạng theo hệ thống tiêu chí, gồm: Vốn; Chất lượng tài sản; Quản trị điều hành; Kết quả hoạt động kinh doanh; Khả năng thanh khoản; Mức độ nhạy cảm đối với rủi ro thị trường.

Điểm của từng chỉ tiêu nêu trên được tính theo các mức điểm 1, 2, 3, 4 hoặc 5, trong đó mức điểm 5 là tốt nhất và mức điểm 1 là kém nhất. Tổng điểm xếp hạng được xác định trên cơ sở tổng điểm của từng tiêu chí sau khi nhân với trọng số của từng tiêu chí.

Nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư 52/2018/TT-NHNN ban hành ngày 31/12/2018.

Hậu Nguyễn

Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: tổ chức tín dụng

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm