tổ chức tín dụng

Lọc bài viết theo:

Tháng 01/2020, nhiều văn bản Tài chính - Ngân hàng có hiệu lực 20/12/2019

Để tiện cho việc theo dõi, LuatVietnam cung cấp tới Quý khách hàng danh sách văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng có hiệu lực từ những ngày đầu của năm mới 2020.

Có tới 11 trường hợp không được ngân hàng cho vay 22/11/2019

Tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN ban hành ngày 15/11/2019, Ngân hàng Nhà nước đã quy định cụ thể giới hạn cũng như tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động cho các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

7 trường hợp tổ chức tín dụng phải chịu kiểm soát đặc biệt 26/08/2019

Ngày 02/8/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định về kiểm soát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng.

Xếp hạng tổ chức tín dụng thành 05 hạng 29/01/2019

Từ ngày 01/04/2019, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xếp vào các hạng như sau: