Từ năm học 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới

 

Từ năm học 2018, bắt đầu sử dụng sách giáo khoa mới
(LuatVietnam) Ngày 27/03/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 404/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Đề án này được xây dựng trên nguyên tắc một chương trình, nhiều sách giáo khoa. Cụ thể, chương trình mới sẽ được thực hiện thống nhất trong toàn quốc; các nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân được khuyến khích biên soạn sách giáo khoa; nhà trường, giáo viên chủ động lựa chọn sách giáo khoa.

Trong giai đoạn từ tháng 04/2015 - 06/2016, thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, các ban chuyên môn và các hội đồng thẩm định; tập huấn, bồi dưỡng cho những người tham gia xây dựng, biên soạn, thẩm định chương trình mới, sách giáo khoa mới; xây dựng, thẩm định, thực nghiệm và ban hành chương trình mới; xây dựng học liệu điện tử theo chương trình mới; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực nghiệm sách giáo khoa mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn.

Từ tháng 07/2016 - 06/2018, biên soạn, thẩm định, phê duyệt cho phép sử dụng và phát hành được ít nhất 01 bộ sách giáo khoa mới của lớp 1, lớp 6 và lớp 10; biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học theo chương trình mới; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10. Từ năm học 2018 - 2019, sẽ bắt đầu triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông; biên soạn, thẩm định, thực nghiệm, phê duyệt cho phép sử dụng và phát hành sách giáo khoa mới của các lớp còn lại…

Đề án cũng chỉ rõ, Nhà nước bố trí 778,8 tỷ đồng để biên soạn, thử nghiệm một bộ sách giáo khoa (do Bộ GDĐT tổ chức thực hiện); thẩm định chương trình, sách giáo khoa và cung cấp sách giáo khoa tới các trường miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người. Nguồn kinh phí để biên soạn các bộ sách giáo khoa khác được huy động từ các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

·         LuatVietnam

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động từ 15/05/2024

Mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động từ 15/05/2024

Mức trần giá dịch vụ môi giới xuất khẩu lao động từ 15/05/2024

Ngày 23/02/2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 02/2024/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 21/2021/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.