Miễn tiền sử dụng đất ở tại địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo

 

(LuatVietnam) Ngày 03/04/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 11/2015/QĐ-TTg quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao (cấp) không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo được giao, cấp không đúng thẩm quyền trước ngày 15/10/1993 sẽ được miễn toàn bộ tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở. Đối với hộ gia đinh, cá nhân tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, được giảm 50% tiền sử dụng đất theo mức thu quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP.

Để được miễn, giảm tiền sử dụng đất, hộ gia đình, cá nhân có đơn đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất, ghi rõ diện tích, lý do miễn giảm; giấy tờ được cơ quan, tổ chức, đơn vị phân đát làm nhà ở hoặc giấy tờ do người đứng đầu điểm dân cư, UBND cấp xã giao đất hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu điểm dân cư, UBND cấp xã về việc đã cấp đất làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân và các giấy tờ liên quan về thửa đất cùng với hồ sơ xin công nhận quyền sử dụng đất, gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất hoặc cơ quan tài nguyên và môi trường

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2015.

·         LuatVietnam

 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục