Từ 1/11, không dùng đầu số điện thoại gọi tự do để gửi, nhận tin nhắn

Từ 1/11, không dùng đầu số điện thoại gọi tự do để gửi, nhận tin nhắn

(LuatVietnam) Từ 01/11/2015, các đầu số điện thoại gọi tự do, số điện thoại gọi giá cao chỉ được sử dụng để tiếp nhận cuộc gọi đến; không dùng để gọi đi, gửi và nhận tin nhắn là nội dung nổi bật tại Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09/09/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông.

Một nội dung đáng chú ý khác là quy định về việc phân bổ số dịch vụ tin nhắn ngắn và số dịch vụ giải đáp thông tin. Theo đó, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ trực tiếp phân bổ các số dịch vụ này cho các doanh nghiệp thay vì doanh nghiệp viễn thông di động tự cấp số như trước đây. Số dịch vụ tin nhắn ngắn được phân bổ cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng viễn thông trên mạng viễn thông di động mặt đất. Số dịch vụ giải đáp thông tin được phân bổ cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có chức năng, nhiệm vụ hoặc đăng ký doanh nghiệp ngành nghề cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông.

Cũng theo Thông tư này, số dịch vụ gọi tự do, số dịch vụ gọi giá cao được phân bổ cho doanh nghiệp có Giấy phép thiết lập mạng viễn thông công cộng loại mạng cố định mặt đất; việc cấp các số này cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khác phải được đưa vào hợp đồng mua bán dịch vụ viễn thông hoặc hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông.

Về thuê, cho thuê số thuê bao viễn thông, Thông tư quy định doanh nghiệp viễn thông bán dịch vụ viễn thông cho 01 doanh nghiệp viễn thông khác thì được cho thuê lại số thuê bao viễn thông mà mình được phân bổ. Tương tự, doanh nghiệp viễn thông mua dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp khác để bán lại thì được cấp số thuê bao viễn thông mà mình thuê cho thuê bao viễn thông. Thời hạn thuê, cho thuê không được vượt quá thời hạn tương ứng các Giấy phép viễn thông của doanh nghiệp thuê, cho thuê. Đặc biệt, không được thuê, cho thuê số thuê bao viễn thông không gắn với việc bán lại dịch vụ viễn thông. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng thuê, cho thuê số thuê bao viễn thông, doanh nghiệp viễn thông cho thuê phải thông báo việc thuê, cho thuê bằng văn bản tới Cục Viễn thông.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2015.

·         LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Các Luật, Nghị định định về thuế sẽ ban hành trong năm 2024

Đây là nội dung đáng chú ý tại Quyết định 316/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh điều chỉnh năm 2024 và Chương trình xây dựng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Sau 1/7/2016, mọi DN bất động sản phải có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng

Sau 1/7/2016, mọi DN bất động sản phải có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng

Sau 1/7/2016, mọi DN bất động sản phải có vốn pháp định từ 20 tỷ đồng

Tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/09/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản, Chính phủ vẫn tiếp tục khẳng định doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng (trừ khi kinh doanh dịch vụ bất động sản hoặc bán, chuyển nhượng, cho thuê…

Từ 7/2016, nhà đầu tư đăng ký thông tin chậm không được tham dự thầu

Từ 7/2016, nhà đầu tư đăng ký thông tin chậm không được tham dự thầu

Từ 7/2016, nhà đầu tư đăng ký thông tin chậm không được tham dự thầu

 Từ ngày 01/07/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia sẽ không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức đấu thầu hạn chế, đấu thầu rộng rãi, chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện và lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt là nội dung nổi bật tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC… 

Hộ gia đình trồng rừng được hỗ trợ vay vốn đến 15 triệu đồng/ha

Hộ gia đình trồng rừng được hỗ trợ vay vốn đến 15 triệu đồng/ha

Hộ gia đình trồng rừng được hỗ trợ vay vốn đến 15 triệu đồng/ha

 Có hiệu lực từ ngày 02/11/2015, Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/09/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 khẳng định sẽ hỗ trợ từ 05 - 10 triệu đồng/ha để mua cây giống, phân bón… 

Được bán hàng miễn thuế trên chuyến bay về Việt Nam

Được bán hàng miễn thuế trên chuyến bay về Việt Nam

Được bán hàng miễn thuế trên chuyến bay về Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 39/2015/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17/02/2009 và Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg ngày 19/07/2013 bổ sung thêm trường hợp được mua hàng miễn thuế…