Thay đổi điều kiện mở ngành đào tạo trình độ TCCN

 

(LuatVietnam)  Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư số 13/2014/TT-BGDĐT được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28/04/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2011/TT-BGDĐT ngày 11/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, hồ sơ, quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp (TCCN).

Theo đó, ngoài việc phải đáp ứng các quy định hiện hành về tư cách pháp nhân, ngành đào tạo đăng ký mở và cơ sở vật chất..., để được mở ngành đào tạo trình độ TCCN, từ ngày 16/06/2014, cơ sở đào tạo còn phải đáp ứng một số điều kiện khác như: Phòng học đáp ứng được quy mô đào tạo, đảm bảo diện tích sàn xây dựng tối thiểu 02 m2/học sinh; đội ngũ giáo viên cơ hữu đảm nhận giảng dạy tối thiểu 70% khối lượng của chương trình đào tạo tương ứng với mỗi khối kiến thức, kỹ năng của ngành đăng ký mở, trong đó ít nhất 03 giáo viên (hoặc 02 giáo viên đối với các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục thể thao) có ngành đào tạo đúng với ngành đăng ký mở... Trường hợp không có giáo viên tốt nghiệp đúng với ngành đăng ký mở (do ngành đào tạo ở trình độ TCCN không cùng với tên ngành trong danh mục đào tạo trình độ đại học), cơ sở đào tạo phải có ít nhất 03 giáo viên cơ hữu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên cùng nhóm ngành và phải phù hợp với ngành đăng ký mở.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bãi bỏ yêu cầu phải được thành lập và tổ chức đào tạo được trên 03 năm đối với cơ sở đào tạo muốn tự thẩm định chương trình đào tạo. Như vậy, từ ngày 16/06/2014, cơ sở muốn tự thẩm định chương trình đào tạo chỉ cần có ngành đào tạo đăng ký mở có trong Danh mục ngành đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và có ít nhất 05 giáo viên cơ hữu (hoặc 03 giáo viên đối với các ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật và nhóm ngành thể dục thể thao) có bằng tốt nghiệp đại học trở lên đúng với ngành đăng ký mở...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/06/2014.

  • LuậtViệtnam 

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục