Tăng giảm font chữ:

Từ hôm nay (01/6), giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 49/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm. Thông tư này có hiệu lực từ hôm nay (01/6/2020).


Giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm
Giảm 20% phí đăng ký giao dịch bảo đảm (Ảnh minh họa)


Cụ thể, từ 01/6/2020 đến hết 31/12/2020, giảm 20% các loại phí sau:

- Phí đăng ký giao dịch bảo đảm lần đầu bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển;

- Phí đăng ký thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng ký;

- Phí xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Phí đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm;

- Phí cấp bản sao văn bản chứng nhận nội dung đăng ký giao dịch bảo đảm;

- Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển.

Trong thời gian này, không nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển theo quy định tại điểm a, b, d khoản 1; khoản 2 Điều 4 Thông tư số 202/2016/TT-BTC và điểm c, a khoản 1 Điều 1 Thông tư số 113/2017/TT-BTC.

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay), tàu biển như hiện nay.

Thông tư này được ban hành ngày 01/6/2020.

Thùy LinhThùy Linh
Chia sẻ:

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!