Bộ Tài chính tiếp tục giảm phí, lệ phí ở nhiều lĩnh vực

Ngày 26/5/2020, Bộ Tài chính ban hành thêm nhiều Thông tư quy định mức thu phí, lệ phí mới ở nhiều lĩnh vực. Các Thông tư đều có hiệu lực ngay từ ngày ban hành.


Bộ Tài chính tiếp tục giảm phí, lệ phí ở nhiều lĩnh vực
Bộ Tài chính tiếp tục giảm phí, lệ phí ở nhiều lĩnh vực (Ảnh minh họa)


Các Thông tư này bao gồm:

- Thông tư 43/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh:

Từ 26/5/2020 đến hết 31/12/2020, giảm 50% phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh.

- Thông tư 44/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hoá:

Từ 26/5/2020 đến hết 31/12/2020, giảm 50% phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện… ở khu vực thành phố trực thuộc Trung ương và khu vực thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh.

Tại các khu vực khác, mức thu phí, lệ phí bằng 50% mức thu nêu trên.

- Thông tư 45/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài và lệ phí sở hữu công nghiệp:

Từ 26/5/2020 đến hết 31/12/2020, giảm 50% phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục