Hướng dẫn nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc

(LuatVietnam) Ngày 03/01/2018, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 17/LĐTBXH-TCCB hướng dẫn về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

Tại Công văn này, Bộ nhấn mạnh: Chỉ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đối với các trường hợp đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, trong đó việc xác định điều kiện thời gian giữ bậc như sau:

- Đối với ngạch, chức danh nghề nghiệp quy định thời hạn nâng bậc lương thường xuyên là 03 năm: Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết định bậc lương đang hưởng từ 02/01/2015 đến 01/01/2016.

- Đối với ngạch, chức danh nghề nghiệp quy định thời hận nâng bậc lượng thường xuyên là 02 năm: Thời điểm xét nâng bậc lương trước thời hạn tính theo thời điểm quyết định bậc lương đang hưởng từ 02/01/2016 đến 01/01/2017.

Số lượng nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017 tối đa là 10% tổng số công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của đơn vị, tính đến ngày 31/12/2017.

Để tìm hiểu thêm về quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:

Công văn 17/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nâng bậc lương trước hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2017

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Hướng dẫn mới về giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ

Thông tư số 30/2023/TT-BTC hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước được Bộ Tài Chính ban hành ngày 17/5/2023.