Tăng giảm cỡ chữ:

Phòng làm việc của cán bộ xã rộng tối đa 10m2/người

(LuatVietnam) Đây là nội dung của Nghị định số 152/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 27/12/2017, quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Cụ thể, cán bộ, công chức cấp xã được bố trí chỗ làm việc có diện tích tối đa 10m2/người; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã là 5m2/người; với các chức danh như: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND xã; Phó Bí thư Đảng ủy, diện tích chỗ làm việc được bố trí tối đa 15m2/người; với Phó Chủ tịch UBND; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các chức danh tương đương là 12m2/người.

Ở cấp huyện, chỗ làm việc của Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND huyện có diện tích tối đa là 25m2/người; của cấp Phó là 15m2/người; của Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng cơ quan chuyên môn là 12m2/người; chuyên viên và các chức danh tương đương là 10m2/người….

Ở cấp tỉnh, chỗ làm việc của Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBND Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh… rộng tối đa 50m2/người; với các tỉnh còn lại, các chức danh này được bố trí chỗ làm việc rộng tối đa 40m2/người, bao gồm cả diện tích làm việc và diện tích tiếp khách.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Để tìm hiểu thêm quy định nêu trên, bạn đọc tham khảo:

Nghị định 152/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

LuatVietnam

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: cán bộ xã