Thủ tướng: Đảm bảo năm 2021 giảm 10% biên chế công chức

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 vừa được Thủ tướng ban hành tại Quyết định số 2276/QĐ-TTg.

Theo đó, trong việc quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động, Thủ tướng nêu rõ:

Căn cứ vào kết quả thực hiện đề án tinh giản biên chế, các Bộ, ngành, địa phương xác định tỷ lệ giảm số biên chế năm 2021 cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu năm 2021 giảm 10% biên chế công chức và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với biên chế được giao.

Riêng các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao thì phải xem xét, cắt giảm cho phù hợp. Không chỉ vậy còn phải tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiểu quả; không thành lập phòng trong Vụ. Trường hợp đặc biệt sẽ do cấp có thẩm quyền quyết định.

2021 giam 10% bien che cong chuc

Thủ tướng: Đảm bảo năm 2021 giảm 10% biên chế công chức (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, nhằm thu gọn đầu mối, tinh giản biên chế, Thủ tướng yêu cầu kiên quyết hợp nhất, sắp xếp tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được sắp xếp, bố trí lại và giải quyết chế độ, chính sách cho những người dôi dư sau đại hội Đảng bộ cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại những đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã mới hình thành sau khi sắp xếp đơn vị hành chính trong giai đoạn 2019 - 2021.

Đáng lưu ý: Những nhiệm vụ trên phải được đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

Quyết định này được ban hành và có hiệu lực từ ngày 31/12/2020.

Đánh giá bài viết:
(1 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục