Cập nhật các quy định mới về tinh giản biên chế

Lọc bài viết theo:

Hướng dẫn mới về hỗ trợ người lao động bị tinh giản biên chế 24/08/2020

Trên cơ sở thảo luận và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 07 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 10/8/2020.

Hà Nội hỗ trợ công chức xã nghỉ do sắp xếp đơn vị hành chính 17/07/2020

Hội đồng nhân dân TP. Hà Nội ban hành Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 hỗ trợ cán bộ, công chức xã phải nghỉ việc do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Tinh giản biên chế sai đối tượng, xử lý thế nào? 11/06/2020

Mặc dù đã có quy định về các đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện không ít trường hợp áp dụng sai đối tượng. Khi đó, những người bị tinh giản biên chế sai đối tượng sẽ được xử lý thế nào?

Hết 2021, công chức không còn được hưởng chế độ tinh giản biên chế? 08/06/2020

Khi bị tinh giản, công chức được hưởng một số chế độ, chính sách đặc thù. Tuy nhiên, liệu có phải chính sách, chế độ dành cho người bị tinh giản biên chế chỉ được áp dụng đến hết năm 2021 không?

Chỉ tiêu năm 2020: Tinh giản 2% biên chế công chức 02/01/2020

Ngày 01/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020.

Trường hợp nào giáo viên bị tinh giản biên chế? 02/01/2020

Tinh giản biên chế là một trong những chính sách nhằm loại bỏ những người không đạt tiêu chuẩn, dôi dư ra khỏi biên chế. Vậy với riêng đối tượng giáo viên, sẽ bị tinh giản biên chế trong trường hợp nào?

Không đạt chuẩn trình độ, giáo viên sẽ bị tinh giản biên chế? 25/12/2019

Chính sách tinh giản biên chế đang được triển khai mạnh mẽ và sâu rộng nhằm loại bỏ những cá nhân dôi dư, không đủ năng lực trình độ, chuyên môn. Vậy giáo viên không đạt chuẩn trình độ, liệu có bị tinh giản biên chế không?

5 nội dung quan trọng về tinh giản biên chế theo Nghị định 108 24/12/2019

Hiện nay, để loại bỏ những công chức không đáp ứng yêu cầu của công việc, các cấp, các ngành đang thực hiện chế độ tinh giản biên chế một cách nghiêm túc, mạnh mẽ. Sau đây, LuatVietnam tổng hợp 05 điểm nổi bật về chính sách này tại Nghị định số 108.

Công chức xã dôi dư có bắt buộc bị tinh giản biên chế? 17/12/2019

Hiện nay, tình trạng công chức xã dôi dư không hiếm gặp. Thế nào được coi là công chức cấp xã dôi dư, những đối tượng này sẽ được giải quyết như thế nào?

Không tăng biên chế khi bố trí nhân viên tư vấn tâm lý học đường 05/12/2019

Mới đây, ngày 04/12/2019, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường giáo dục, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Năm 2019 sẽ giảm 58 BHXH thành phố trực thuộc BHXH tỉnh 23/08/2019

Ngày 19/7/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 2596/KH-BHXH về Đề án "Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn".

Không đạt chuẩn ngoại ngữ, công chức bị tinh giản biên chế? 29/07/2019

Tinh giản biên chế là chính sách nhằm loại bỏ công chức không đủ chuyên môn, nghiệp vụ. Vậy có phải không đạt chuẩn ngoại ngữ, công chức sẽ bị tinh giản biên chế?

Hướng dẫn xử lý tinh giản biên chế không đúng đối tượng 25/06/2019

Nội dung này được nêu tại Điều 5 Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Đơn vị tự chủ tài chính tinh giản biên chế bằng kinh phí tự có 24/06/2019

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế.

Cách tính trợ cấp 1 lần cho công an thuộc diện tinh giản biên chế 10/06/2019

Ngày 06/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Ngành kiểm sát quyết tâm cắt giảm nhiều đơn vị cấp phòng 07/05/2019

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ.

Sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp lĩnh vực VHTTDL 22/04/2019

Đó là một trong những mục tiêu đề ra tại Quyết định 429/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Lộ trình tinh giản biên chế mọi công chức cần biết 14/03/2019

Tinh giản biên chế - một chính sách mạnh mẽ của Nhà nước nhằm đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu của công việc. Dưới đây là thông tin về tinh giản biên chế đến năm 2021.

Đã có hướng dẫn Nghị định 113 về tinh giản biên chế 18/02/2019

Ngày 5/12/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW hướng dẫn Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

3 thông tin mọi cán bộ, công chức cần biết trong năm 2019 12/12/2018

Năm 2019 sắp tới gần, đây cũng là năm có nhiều thay đổi liên quan đến chính sách tiền lương, tinh giản biên chế... mà mọi cán bộ, công chức cần biết.