tinh giản biên chế

Lọc bài viết theo:

Không đạt chuẩn ngoại ngữ, công chức bị tinh giản biên chế? 29/07/2019

Tinh giản biên chế là chính sách nhằm loại bỏ công chức không đủ chuyên môn, nghiệp vụ. Vậy có phải không đạt chuẩn ngoại ngữ, công chức sẽ bị tinh giản biên chế?

Hướng dẫn xử lý tinh giản biên chế không đúng đối tượng 25/06/2019

Nội dung này được nêu tại Điều 5 Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn xác định nguồn kinh phí, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.

Đơn vị tự chủ tài chính tinh giản biên chế bằng kinh phí tự có 24/06/2019

Ngày 05/6/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 31/2019/TT-BTC hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện tinh giản biên chế.

Cách tính trợ cấp 1 lần cho công an thuộc diện tinh giản biên chế 10/06/2019

Ngày 06/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Ngành kiểm sát quyết tâm cắt giảm nhiều đơn vị cấp phòng 07/05/2019

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ra Chỉ thị số 03/CT-VKSTC về nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ.

Sẽ giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp lĩnh vực VHTTDL 22/04/2019

Đó là một trong những mục tiêu đề ra tại Quyết định 429/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch.

Lộ trình tinh giản biên chế mọi công chức cần biết 14/03/2019

Tinh giản biên chế - một chính sách mạnh mẽ của Nhà nước nhằm đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu của công việc. Dưới đây là thông tin về tinh giản biên chế đến năm 2021.

Đã có hướng dẫn Nghị định 113 về tinh giản biên chế 18/02/2019

Ngày 5/12/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 18-HD/BTCTW hướng dẫn Nghị định số 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

3 thông tin mọi cán bộ, công chức cần biết trong năm 2019 12/12/2018

Năm 2019 sắp tới gần, đây cũng là năm có nhiều thay đổi liên quan đến chính sách tiền lương, tinh giản biên chế... mà mọi cán bộ, công chức cần biết.

Biên chế là gì mà sao ai cũng muốn vào biên chế? 07/11/2018

Vào biên chế là mục tiêu phấn đấu của không ít người, mặc dù chế độ lương, phụ cấp trong cơ quan Nhà nước vẫn được nhiều người than phiền là “không đủ sống”. Vậy biên chế là gì mà sao ai cũng muốn vào biên chế?

Công chức đang nuôi con nhỏ có bị tinh giản biên chế? 30/10/2018

Hoạt động tinh giản biên chế đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở tất cả các bộ, ngành và địa phương. Việc mình có thuộc diện tinh giản biên chế hay không là băn khoăn của rất nhiều người, trong đó có cả công chức, viên chức đang có thai, đang nuôi có nhỏ.

Chính sách tinh giản biên chế 2019: Ai thuộc diện tinh giản? 12/10/2018

Năm 2019 tiếp tục là năm các cơ quan Nhà nước thực hiện quyết liệt chính sách tinh giản biên chế để hoàn thành mục tiêu giảm 10% biên chế vào năm 2021. Sau đây, LuatVietnam đề cập đến những thông tin quan trọng mà công chức cần biết về chính sách tinh giản biên chế 2019.

Từ 2019 - 2021, ngành kiểm sát không tuyển thêm biên chế 21/09/2018

Ngày 19/9/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch 111/KH-VKSTC thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Kiểm sát nhân dân từ năm 2018 - 2021.

Thêm một trường hợp bị tinh giản biên chế 04/09/2018

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 113/2018/NĐ-CP ngày 31/08/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

5 chế độ với người bị tinh giản biên chế 18/04/2018

Theo chủ trương chung của Chính phủ, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước đều đang thực hiện tinh giản biên chế hàng năm. Vậy chế độ với người thuộc diện tinh giản biên chế như thế nào?

Đối tượng nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế trong năm 2018? 31/01/2018

Cán bộ, công chức, viên chức dôi dư do tổ chức sắp xếp lại bộ máy, nhân sự; Chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ… thuộc diện bị tinh giản biên chế. Ngoài ra, còn những đối tượng nào có nguy cơ bị tinh giản biên chế?