Năm nay, giảm 1,7% biên chế công chức so với năm 2015

(LuatVietnam) Nội dung này nằm trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018, ban hành kèm theo Quyết định 217/QĐ-TTg ngày 13/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ hạ quyết tâm trong năm 2018 sẽ giảm 1,7% biên chế công chức và tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp  hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với số giao năm 2015. Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm cho phù hợp.

Các cơ quan, đơn vị chỉ được tuyển dụng số cán bộ, công chức, viên chức mới không quá 50% số biên chế đã thực hiện tinh giản biên chế, đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc theo quy định.

Năm nay, giảm 1,7% biên chế công chức so với năm 2015

Năm nay, giảm 1,7% biên chế công chức so với năm 2015 (Ảnh minh họa)

Đồng thời, thực hiện sắp xếp, tinh gọn bổ chức bộ máy theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Điều chỉnh dứt điểm các vấn đề còn chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan trong hệ thống tổ chức Nhà nước; gắn với tinh giản biên chế nhằm nâng cao hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Đối với doanh nghiệp Nhà nước, phải đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5% trở lên so với kế hoạch), trong đó tiết giảm tối đa chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, chi phí tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, chi chiết khấu thanh toán, chi phí năng lượng…

LuatVietnam

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục