Tăng giảm cỡ chữ:

Doanh nghiệp tư nhân là gì? Có được thuê Giám đốc không?

Doanh nghiệp tư nhân là một trong số những loại hình doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, cần phân biệt với doanh nghiệp tư nhân để chỉ khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước như thông thường mọi người vẫn hiểu. 
Định nghĩa về doanh nghiệp tư nhân

Theo Điều 183 Luật Doanh nghiệp 68/2014, doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Có nghĩa là, chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp này không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Thêm vào đó, loại hình doanh nghiệp này không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

doanh nghiệp tư nhân là gì

Doanh nghiệp tư nhân là gì? (Ảnh minh họa)
 

Doanh nghiệp tư nhân có được thuê Giám đốc không?

Do đây là loại hình doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ sở hữu nên chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định với tất cả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế, thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác.

Theo khoản 2 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2014, chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.

Lưu ý, dù thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của nghiệp.

Giám đốc được thuê chỉ quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh trong phạm vi được chủ doanh nghiệp giao hoặc được chủ doanh nghiệp ủy quyền.

Xem thêm:

Hậu Nguyễn

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: doanh nghiệp tư nhân