Tăng giảm cỡ chữ:

CEO - Họ là ai? Có vai trò như thế nào trong công ty?

Ngoài các tên gọi như Giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch…, CEO một trong những tên gọi quen thuộc trong mọi doanh nghiệp. Rất nhiều người băn khoăn CEO là gì, vai trò của CEO là gì và nắm quyền hạn như thế nào trong doanh nghiệp?


CEO giữ chức danh gì trong doanh nghiệp?

CEO trong tiếng anh là viết tắt của Chief Executive Officer có nghĩa là Giám đốc điều hành. Đây là chức vụ lãnh đạo trong công ty, điều hành và quản lý mọi hoạt động chung của công ty. CEO giống như một người quản lý doanh nghiệp.

Theo khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm:

- Chủ doanh nghiệp tư nhân;

- Thành viên hợp danh;

- Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV);

- Thành viên HĐTV;

- Chủ tịch công ty;

- Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT);

- Thành viên HĐQT;

- Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Xem chi tiết: Chủ tịch có thể kiêm Tổng giám đốc không?

Mặc dù CEO giống như người quản lý doanh nghiệp, tuy nhiên một doanh nghiệp thường chỉ có một CEO. Trường hợp là thành viên HĐTV, thành viên HĐQT được liệt kê như trên không thể coi là CEO của doanh nghiệp.

Như vậy, khái niệm “người quản lý doanh nghiệp” không hoàn toàn là chỉ CEO.

Theo đặc điểm, tính chất của CEO và căn cứ các quy định của pháp luật doanh nghiệp, CEO trong các loại hình công ty thường sẽ giữ các chức danh sau:

Loại hình công ty

Chức danh

Công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên

Giám đốc/Tổng giám đốc

Công ty hợp danh

Thành viên hợp danh

Doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân

Lưu ý:

- Đối với công ty cổ phần: CEO có thể là Giám đốc/Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.

- Đối với công ty TNHH 2 thành viên: CEO có thể là Giám đốc/Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐTV.

- Đối với công ty TNHH 1 thành viên: CEO có thể là Giám đốc/Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch công ty.

Xem chi tiết: Những ai được gọi là người quản lý doanh nghiệp

ceo la gi vai tro cua ceoCEO là gì, vai trò của CEO (Ảnh minh hoạ)
 

CEO có vai trò gì trong doanh nghiệp?

Trong một doanh nghiệp, CEO sẽ có trách nhiệm chung là tạo lập kế hoạch, thực hiện và xây dựng định hướng chiến lược cho doanh nghiệp nhằm đạt được những mục tiêu về hoạt động kinh doanh, tài chính để doanh nghiệp phát triển vững mạnh và bền vững. CEO giải quyết tất cả những vấn đề liên quan trong công ty: chiến lược kinh doanh, nhân sự, quan hệ đối tác…

Tuy nhiên, căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020, CEO sẽ có những quyền và nghĩa vụ cụ thể sau:

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không thuộc thẩm quyền của HĐQT, HĐTV;

- Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐTV;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh trong công ty;

- Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

- Tuyển dụng lao động;

- Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của HĐQT, HĐTV.


Điểm khác nhau giữa CEO và Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, Chủ tịch công ty.

Tiêu chí

CEO

Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV/Chủ tịch công ty

Vai trò chính

Điều hành nội bộ công ty

Điều hành HĐQT, HĐTV

Công việc chính

Lập kế hoạch, giám sát, điều hành hoạt động kinh doanh, nhân sự… của công ty

Lập, giám sát, tổ chức HĐQT, ĐHĐCĐ và HĐTV.

Thành phần

Có thể được thuê người ở ngoài công ty.

Là thành viên của HĐQT, HĐTV.

Tóm lại, CEO là một thuật ngữ thông dụng chỉ những người quản lý và điều hành doanh nghiệp. Thông thường CEO sẽ giữ chức danh Giám đốc/Tổng giám đốc trong công ty. Quyền và nghĩa vụ của chức danh này được quy định cụ thể trong pháp luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

Trên đây là giải đáp cho câu hỏi CEO là gì? Bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900 6192 nếu còn vướng mắc. 

>> Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc: Ai đứng đầu công ty?

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: đăng ký kinh doanh CEO