Tăng giảm font chữ:

File excel cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020

Dịp đầu năm là thời điểm quyết toán thuế thu nhập cá nhân và rất nhiều người thắc mắc về mức thuế phải nộp. Để biết chính xác số thuế phải nộp, LuatVietnam xin gửi tới bạn đọc file excel cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020.

Tải file Excel để tính được số thuế thu nhập cá nhân nhanh nhất

https://cms.luatvietnam.vn/uploaded/Others/2020/02/03/File-Excel-tinh-thue-thu-nhap-ca-nhan-2020_0302085334.xls

1. Công thức tính thuế thu nhập cá nhân

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định theo công thức sau:

(1) Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập tính thuế

x

Thuế suất

Trong đó:

(2) Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Các khoản giảm trừ

Thu nhập chịu thuế được tính như sau:

(3) Thu nhập chịu thuế

=

Tổng thu nhập

-

Các khoản được miễn

* Các bước tính thuế thu nhập cá nhân

Căn cứ vào công thức tính thuế trên, để tính được số thuế phải nộp hãy thực hiện tuần tự theo các bước sau đây:

Bước 1. Tính tổng thu nhập chịu thuế

Bước 2. Tính các khoản được miễn

Bước 3. Tính thu nhập chịu thuế theo công thức (3)

Bước 4. Tính các khoản được giảm trừ

Bước 5. Tính thu nhập tính thuế theo công thức (2)

Bước 6. Tính số thuế phải nộp theo công thức (1).

Sau khi tính được thu nhập tính thuế, để xác định được số thuế phải nộp (bước 6) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thì người nộp thuế áp dụng phương pháp Biểu lũy tiến từng phần (áp dụng đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động trên 03 tháng).

Thu nhập chịu thuế

Công thức tính thu nhập tính thuế trong file Excel
 

2. Phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân

* Thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thu nhập. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thu nhập nhân (×) với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

* Phương pháp tính thuế rút gọn

Để thuận tiện cho việc tính toán, nên áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế/tháng

Thuế suất

Tính số thuế phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

0 trđ + 5% TNTT (thu nhập tính thuế)

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT - 0,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT - 0,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT - 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT - 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT - 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT - 9,85 

Công thức tính thuế thu nhập cá nhân 2020 trong file tải về
 

Ví dụ: Ông A có thu nhập từ tiền lương trong tháng 12/2019 là 50 triệu đồng và nộp các khoản bảo hiểm là: 8% bảo hiểm xã hội, 1.5% bảo hiểm y tế, 1% bảo hiểm thất nghiệp. Ông A nuôi 2 con dưới 18 tuổi, trong tháng Ông A không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng 01/2020 như sau:

Bước 1: Xác định thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế của ông A là 50 triệu đồng.

Bước 2: Tính các khoản giảm trừ

Ông A được giảm trừ các khoản sau:

- Giảm trừ gia cảnh cho bản thân: 09 triệu đồng

- Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con): 3.6 × 2 = 7.2 triệu đồng

- Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: 50 triệu đồng × (8% + 1,5% + 1%) =  5.25 triệu đồng

Tổng cộng các khoản được giảm trừ là: 09 + 7.2 + 5.25 = 21,45 triệu đồng

Bước 3. Tính thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế của Ông A là: 50 - 21,45 = 28.55 triệu đồng

Bước 4. Tính số thuế phải nộp

Tính số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:

Thu nhập tính thuế trong tháng 28.55 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:

28.55 × 20% - 1,65 = 4,06 triệu đồng.

Như vậy, số thuế ông A tạm nộp trong tháng 12/2019 là 4,06 triệu đồng.

>> Cách tính thuế thu nhập cá nhân 2020 từ tiền lương, tiền công 

Khắc Niệm

Khắc NiệmKhắc Niệm

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: thuế TNCN 2020