Tăng giảm font chữ:

Infographic: 6 người không có tên trong di chúc vẫn được hưởng thừa kế

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của một bộ phận những người yếu thế, Bộ luật Dân sự 2015 quy định có một số người vẫn được hưởng thừa kế dù không có tên trong di chúc.
Lan VũLan Vũ
Chia sẻ:
Từ khóa: Bộ luật Dân sự 2015 di chúc thừa kế