Infographic: Bộ luật Lao động của Việt Nam qua các thời kỳ

Kể từ ngày thành lập nước, Việt Nam đã có 03 Bộ luật Lao động. Mỗi Bộ luật đều có tính kế thừa và phát triển, nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động.
Tư vấn hỏi đáp
Chủ đề: Bộ luật Lao động 2019

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm