Tăng giảm font chữ:

Infographic: 5 trường hợp công chức chưa phải chuyển đổi vị trí công tác

Tùy theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực mà cán bộ, công chức sẽ phải chuyển đổi vị trí công tác. Nhưng nếu thuộc một trong các trường hợp dưới đây thì sẽ chưa phải chuyển đổi vị trí công tác:

 

>> Công chức ngành nào phải định kỳ thay đổi vị trí công tác?

LuatVietnam

Hậu NguyễnHậu Nguyễn
Chia sẻ:

Tải App LuatVietnam miễn phí ngay hôm nay!

Dịch vụ tư vấn pháp luật

Vui lòng gửi thông tin tại đây!