Tăng giảm font chữ:

Công chức làm nhiệm vụ đủ 2-5 năm sẽ chuyển đổi vị trí công tác

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 28/5/2021 thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn.

Cụ thể, các đối tượng có thời gian thực hiện nhiệm vụ từ đủ 02 năm (24 tháng) đến 05 năm (60 tháng) gồm:

- Công chức đang làm việc trong các cơ quan hành chính thuộc Thành phố như cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND), cơ quan ngang Sở; cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp huyện;

- Viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập như đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND Thành phố; Sở, chi cục và các tổ chức tương đương chi cục thuộc Sở; UBND cấp huyện;

- Công chức xã, phường, thị trấn.

Công chức làm nhiệm vụ đủ 2-5 năm sẽ chuyển đổi vị trí công tác
Công chức làm nhiệm vụ đủ 2-5 năm sẽ chuyển đổi vị trí công tác (Ảnh minh họa)

Kế hoạch cũng nêu rõ phương thức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cùng chuyên môn, nghiệp vụ từ bộ phận này sang bộ phận khác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; giữa các lĩnh vực, địa bàn được phân công theo dõi, phụ trách, quản lý hoặc giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định phân cấp quản lý cán bộ.

Chuyển đổi vị trí công tác được thực hiện bằng quyết định điều động hoặc văn bản bố trí, phân công nhiệm vụ của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định phân cấp quản lý cán bộ.

Đặc biệt, không được lợi dụng việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác vì vụ lợi hoặc để trù dập cán bộ, công chức, viên chức.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: Phòng chống tham nhũng