Học sinh xuất sắc là gì? Điều kiện xếp học sinh xuất sắc

Thời điểm cuối năm học, nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm đến điều kiện để được xếp học sinh xuất sắc. Vậy theo quy định hiện hành, điều kiện xếp học sinh xuất sắc được quy định như thế nào? Cùng tìm hiểu bằng bài viết bên dưới đây.
Học sinh xuất sắc là gì?
Học sinh xuất sắc là gì? (Ảnh minh họa)

Học sinh xuất sắc được hiểu là danh hiệu được dành cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc, đồng thời có hạnh kiểm, nhân phẩm, đạo đức Tốt. Danh hiệu Học sinh xuất sắc là danh hiệu được nhà trường trao tặng cho học sinh khi thực hiện việc khen thưởng cuối kỳ.

Để đạt Danh hiệu Học sinh xuất sắc, học sinh phải đáp ứng các điều kiện về kết quả học tập, kết quả rèn luyện theo quy định của Bộ Giáo dục. Cụ thể các điều kiện xếp học sinh xuất sắc được nêu chi tiết ngay phần sau đây.

Hiện nay, học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (trừ học sinh lớp 9 và lớp 12 năm học 2023-2024 này vẫn áp dụng theo quy định cũ) được đánh giá theo Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT.

Theo đó, tại Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có quy định về việc khen thưởng đối với học sinh xuất sắc và học sinh giỏi. Trong đó, danh hiệu học sinh xuất sắc được trao cho các học sinh đáp ứng các điều kiện sau:

- Điều kiện 1: Kết quả rèn luyện cả năm học đó được đánh giá ở mức Tốt

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, Kết quả rèn luyện cả năm học đó được đánh giá ở mức Tốt nếu tại học kì II học sinh được đánh giá rèn luyện ở mức Tốt và tại học kì I học sinh được đánh giá từ mức Khá trở lên.

- Điều kiện 2: Kết quả học tập cả năm học đó được đánh giá ở mức Tốt, đồng thời có ít nhất 06  môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có điểm trung bình môn cả năm đạt từ mức 9,0 điểm trở lên.

Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 9 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT, kết quả học tập cả năm học đó được đánh giá ở mức Tốt nếu học sinh này thỏa các tiêu chuẩn sau:

  • Tất cả môn học được đánh giá bằng nhận xét đều phải được đánh giá mức Đạt.
    Tất cả môn học đánh giá bằng nhận xét có kết hợp đánh giá bằng điểm số phải có điểm trung bình môn cả năm đều đạt từ 6,5 điểm trở lên, lưu ý bắt buộc trong đó phải có ít nhất là 06 môn học có điểm trung bình môn cả năm đạt từ mức 8,0 điểm trở lên.

Như vậy, nếu học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ được nhà trường trao danh hiệu Học sinh xuất sắc.

Điều kiện xếp học sinh xuất sắc
Điều kiện xếp học sinh xuất sắc (Ảnh minh họa)

Hiện nay, học sinh tiểu học được đánh giá theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT (trừ học sinh lớp 4 và học sinh lớp 5 trong năm học 2023 - 2024 này vẫn áp dụng theo quy định cũ).

Theo đó, tại Điều 13 Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 27 có quy định về việc khen thưởng đối với Học sinh xuất sắc và Học sinh Tiêu biểu.

Trong đó, danh hiệu học sinh xuất sắc được trao cho các học sinh tiểu học đáp ứng các điều kiện là đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc.

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT, đánh giá kết quả giáo dục học sinh tiểu học đạt mức Hoàn thành xuất sắc nếu học sinh này đáp ứng các điều kiện như sau:

- Điều kiện 1: Kết quả đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục đều đạt mức Hoàn thành tốt;

- Điều kiện 2: Những phẩm chất và năng lực được đánh giá đạt mức Tốt;

- Điều kiện 3: Tất cả bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của các môn học đều đạt 9 điểm trở lên;

Như vậy, nếu học sinh tiểu học đáp ứng các điều kiện nêu trên thì sẽ được nhà trường trao danh hiệu Học sinh xuất sắc.

- Đối với học sinh tiểu học:

Hiện nay, việc khen thưởng học sinh tiểu học chỉ có danh hiệu Học sinh Xuất sắc và Học sinh Tiêu biểu (không có danh hiệu Học sinh giỏi).

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy định đánh giá học sinh tiểu học kèm theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT có nội dung như sau:

“Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh:

a) Khen thưởng cuối năm học:
- Khen thưởng danh hiệu Học sinh Xuất sắc cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành xuất sắc;
- Khen thưởng danh hiệu Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện cho những học sinh được đánh giá kết quả giáo dục đạt mức Hoàn thành tốt, đồng thời có thành tích xuất sắc về ít nhất một môn học hoặc có tiến bộ rõ rệt ít nhất một phẩm chất, năng lực; được tập thể lớp công nhận.

b) Khen thưởng đột xuất: học sinh có thành tích đột xuất trong năm học.”

Theo đó, có thể thấy danh hiệu Học sinh Xuất sắc có điều kiện cao hơn so với điều kiện đối với danh hiệu Học sinh Tiêu biểu.

- Đối với học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông:

Hiện nay, việc khen thưởng học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông chỉ có danh hiệu Học sinh Xuất sắc và Học sinh  Giỏi (không có danh hiệu Học sinh Tiêu biểu).

Tại Điều 15 Thông tư 22/2021/TT-BGDĐT có quy định về việc khen thưởng như sau:

“Khen thưởng

1. Hiệu trưởng tặng giấy khen cho học sinh

a) Khen thưởng cuối năm học
- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Xuất sắc" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt, kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt và có ít nhất 06 (sáu) môn học được đánh giá bằng nhận xét kết hợp với đánh giá bằng điểm số có ĐTBmcn đạt từ 9,0 điểm trở lên.
- Khen thưởng danh hiệu "Học sinh Giỏi" đối với những học sinh có kết quả rèn luyện cả năm học được đánh giá mức Tốt và kết quả học tập cả năm học được đánh giá mức Tốt.”

Theo đó, có thể thấy danh hiệu Học sinh Xuất sắc có điều kiện cao hơn so với điều kiện đối với danh hiệu Học sinh Giỏi.

Trên đây là thông tin về các học sinh xuất sắc là gì?
Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192 để được hỗ trợ.
Đánh giá bài viết:
(6 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục