Vốn điều lệ bao nhiêu thì được chào bán cổ phiếu ra công chúng?

Để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có quyền chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm huy động vốn. Vậy, Vốn điều lệ bao nhiêu thì được chào bán cổ phiếu ra công chúng?
 

Các hình thức chào bán cổ phiếu

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 (được sửa đổi bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12) thì cổ phiếu chính là một dạnh chứng khoán.

Hiện nay, có 02 hình thức chính để chào bán chứng khoán ra công chúng, bao gồm chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng và chào bán thêm cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng (Ảnh minh họa)

Điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

Để chào bán chứng khoán là cổ phiếu ra công chúng thì các doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Doanh nghiệp có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ mười tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán;

- Hoạt động kinh doanh của năm liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán;

- Có phương án phát hành và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Công ty đại chúng đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải cam kết đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Như vậy, để được chào bán chứng khoán là cổ phiếu ra công chúng thì các doanh nghiệp cần phải có mức vốn điều lệ đã góp tại thời điểm đăng ký chào bán từ 10 tỷ đồng Việt Nam trở lên tính theo giá trị ghi trên sổ kế toán và đáp ứng thêm các điều kiện khác kể trên.

>> Nên đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu doanh nghiệp?

Tuấn Vũ

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục