chào bán cổ phiếu

Lọc bài viết theo:

Hiểu thế nào là bán chui cổ phiếu? Mức phạt bao nhiêu? 11/01/2022

Nhiều "ông chủ lớn" đầu cơ trục lợi bằng cách bán chui cổ phiếu mà không báo cáo hay công bố thông tin gây tâm lý bức xúc cho nhiều nhà đầu tư, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và không đảm bảo sự minh bạch của thị trường chứng khoán. Vậy bán chui cổ phiếu là gì?

Phải có lãi mới được chào bán thêm cổ phiếu từ 01/01/2021 25/12/2020

Đây là nội dung mới đáng chú ý được Quốc hội thông qua tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2021 tới đây.

Vốn điều lệ bao nhiêu thì được chào bán cổ phiếu ra công chúng? 06/12/2019

Để duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có quyền chào bán cổ phiếu ra công chúng nhằm huy động vốn. Vậy, Vốn điều lệ bao nhiêu thì được chào bán cổ phiếu ra công chúng?