Thủ tục pháp lý doanh nghiệp Thủ tục pháp lý doanh nghiệp

Hướng dẫn chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP chưa đại chúng

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, CTCP có thể chào bán cổ phần để huy động vốn kinh doanh. Bài viết này sẽ hướng dẫn chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP chưa đại chúng.

 

1. Công ty cổ phần (CTCP) chưa đại chúng là gì? Chào bán cổ phần riêng lẻ là gì?

Công ty cổ phần (CTCP) chưa đại chúng có thể hiểu là CTCP không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 32 Luật Chứng khoán 2019, cụ thể:

  • Công ty có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ;
  • Công ty đã thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định.

Thông thường, một CTCP muốn tăng vốn có thể thực hiện chào bán cổ phần của mình, theo Khoản 2  Điều 123 Luật Doanh nghiệp 2020, hiện nay có 03 hình thức chào bán cổ phần là: Chào bán cho cổ đông hiện hữu, chào bán cổ phần ra công chúng và chào bán cổ phần riêng lẻ.

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ có nghĩa là tăng số lượng và loại cổ phần mà công ty được quyền chào bán và thường áp dụng cho các công ty vừa và nhỏ. Đây là một cách thức giúp các CTCP này tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng việc kinh doanh.

2. Điều kiện để thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ

Theo Khoản 1 Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2020, để thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ thì công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

2.1 Không chào bán thông qua phương tiện thông tin đại chúng

Theo quy định tại Điều 3 Thông tư 38/2017/TT-BTTTT :

Phương tiện thông tin đại chúng là phương tiện được cơ quan báo chí sử dụng để cung cấp, truyền dẫn thông tin tới đông đảo công chúng bao gồm các đài phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử và trang/Cổng thông tin điện tử.

Như vậy, việc chào bán cổ phần riêng lẻ không được thực hiện trên các đài phát thanh, đài truyền hình, báo in, báo điện tử và trang/Cổng thông tin điện tử.

2.2 Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư

Cổ phần riêng lẻ sẽ được chào bán ra ngoài với các cá nhân không phải là thành viên của công ty. Vì đây là CTCP chưa niêm yết nên việc huy động vốn bằng chào bán cổ phần riêng lẻ bị giới hạn tối đa là 100 người, nhưng sẽ không phân biệt giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.

Chao ban co phan rieng le cua ctcp chua dai chung
Điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP chưa đại chúng là gì? (Ảnh minh họa)

3. Hướng dẫn chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP chưa đại chúng

3.1 Trình tự thực hiện

Căn cứ nội dung Khoản 2 Điều 125 Luật Doanh nghiệp 2020, việc chào bán cổ phần riêng lẻ trong CTCP không phải công ty đại chúng được thực hiện như sau:

Bước 1. Quyết định Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ

Phương án chào bán gồm thông tin về loại, số lượng, mệnh giá cổ phần được chào bán, cách thức, điều kiện chuyển nhượng, cách thức, thời hạn thanh toán.

Bước 2. Thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần

Sau khi công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ, thì cổ đông của công ty phải thực hiện quyền ưu tiên mua cổ phần.

Để đảm bảo quyền ưu tiên mua cổ phần của các cổ đông hiện tại, công ty phải gửi thông báo chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần. Trong nội dung thông báo phải gồm đầy đủ các thông tin của cổ đông. Cụ thể: đối với cổ đông là cá nhân, phải có: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân; Đối với cổ đông là tổ chức, phải có: tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính. Đồng thời, thông báo phải có đầy đủ thông tin của các cổ phần được chào bán đến cổ đông.

Cổ đông có quyền chuyển quyền mua cổ phần của mình cho người khác. Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số cổ phần còn lại được bán cho người khác theo phương án chào bán cổ phần riêng lẻ. Tuy nhiên, việc chào bán cổ phần riêng lẻ với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

Bước 3. Thực hiện thủ tục tăng vốn với Phòng Đăng ký kinh doanh (Phòng ĐKKD)

Do việc chào bán cổ phần riêng lẻ làm tăng vốn điều lệ, nên trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn) với cơ quan đăng ký kinh doanh, cụ thể tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP:

- Hồ sơ tăng vốn do chào bán cổ phần riêng lẻ:

*Lưu ý: Trường hợp người nộp hồ sơ không phải người đại diện theo pháp luật của công ty, cần chuẩn bị Văn bản ủy quyền và bản sao căn cước công dân/chứng minh nhân dân/hộ chiếu đối với người được ủy quyền thực hiện thủ tục.

- Hình thức nộp hồ sơ:

Theo Khoản 1 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020, người nộp hồ sơ có thể chọn một trong ba hình thức sau:

  • Nộp hồ sơ bản giấy trực tiếp tại Bộ phận một cửa – Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính;
  • Nộp bản giấy qua dịch vụ bưu chính;
  • Nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

*Lưu ý: Tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chỉ chấp nhận nộp hồ sơ online.

- Phí, lệ phí:

Việc chào bán cổ phần riêng lẻ sẽ dẫn đến thay đổi vốn điều lệ - một trong những nội dung hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Do vậy, theo Thông tư 47/2019/TT-BTC, khi thực hiện thủ tục thì phải nộp những khoản phí, lệ phí sau:

Loại phí, lệ phí

Nộp hồ sơ bản giấy

Nộp hồ sơ online

Lệ phí thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

50.000 đồng/lần

Miễn phí

Phí công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

100.000 đồng/lần

100.000 đồng/lần

Những khoản phí, lệ phí này sẽ được nộp sau khi hồ sơ được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận và yêu cầu doanh nghiệp lấy kết quả.

- Nhận kết quả hợp lệ:

Khi hồ sơ hợp lệ, Phòng ĐKKD gửi thông báo hợp lệ và yêu cầu công ty lấy kết quả. Tùy từng địa phương, doanh nghiệp có thể lựa chọn hình thức nhận kết quả tại Bộ phận một cửa – Phòng ĐKKD hoặc nhận qua đường bưu điện (đối với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, người thực hiện thủ tục phải nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính chứ không được đi lấy trực tiếp).

4. Vấn đề thanh toán khi thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 222/2013/NĐ-CP, các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chuyển nhượng, mua bán phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

Do vậy, khi chào bán cổ phần cho các doanh nghiệp, bên mua cần lưu ý yêu cầu thanh toán không bằng tiền mặt (Ví dụ: chuyển khoản) để tránh rủi ro xảy ra.

Trên đây là nội dung hướng dẫn chào bán cổ phần riêng lẻ của CTCP chưa đại chúng. Nếu còn thắc mắc cần hỗ trợ, xin quý khách hàng vui lòng liên hệ với LuatVietnam để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.

Bạn có thắc mắc về nội dung này? Vui lòng gọi 1900.6192

Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Biểu mẫu sử dụng cho thủ tục này. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem Căn cứ pháp lý. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây
Nhận báo giá ngay
Facebook
0938 36 1919
Vui lòng đợi