Tiêu chuẩn, xếp lương viên chức tuyên truyền viên văn hóa

Ngày 21/02/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của viên chức tuyên truyền văn hóa quy định như sau:

- Đối với viên chức tuyên truyền viên văn hóa chính, tuyên truyền viên văn hóa:

  • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa;

  • Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa.

- Đối với viên viên chức tuyên truyền viên văn hóa trung cấp:

  • Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với chuyên ngành tuyên truyền viên văn hóa;

  • Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tuyên truyền viên văn hóa.

Về cách xếp lương

- Viên chức tuyên truyền viên văn hóa áp dụng Bảng 3 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, như sau:

  • Tuyên truyền viên văn hóa chính áp dụng ngạch lương viên chức A2, nhóm 2 (A2.2), từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;

  • Tuyên truyền viên văn hóa áp dụng ngạch lương viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;

  • Tuyên truyền viên văn hóa trung cấp áp dụng ngạch lương viên chức loại B, từ hệ số lương 1,86 đến hệ số lương 4,06.

Tiêu chuẩn, xếp lương viên chức tuyên truyền viên văn hóa
Tiêu chuẩn, xếp lương viên chức tuyên truyền viên văn hóa (Ảnh minh họa)

Sau khi hết thời gian tập sự thì thực hiện xếp bậc lương theo chức danh nghề nghiệp được bổ nhiệm như sau:

- Trường hợp bổ nhiệm chức danh tuyên truyền viên văn hóa trung cấp:

Viên chức trình độ trung cấp khi tuyển dụng được xếp bậc 1, hệ số lương 1,86, ngạch viên chức loại B;

Viên chức trình độ cao đẳng trở lên khi tuyển dụng được xếp bậc 2, hệ số lương 2,06, ngạch viên chức loại B.

- Trường hợp bổ nhiệm chức danh tuyên truyền viên văn hóa:

  • Viên chức có trình độ đại học khi tuyển dụng được xếp bậc 1, hệ số lương 2,34, ngạch viên chức loại A1;

  • Viên chức có trình độ đào tạo thạc sỹ khi tuyển dụng được xếp bậc 2, hệ số lương 2,67, ngạch viên chức loại A1;

  • Viên chức có trình độ tiến sỹ khi tuyển dụng được xếp bậc 3, hệ số lương 3,00, ngạch viên chức loại A1.
Thông tư 02/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 10/4/2023.

​Nếu còn vấn đề vướng mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ tổng đài 19006192

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Hướng dẫn mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ

Hướng dẫn mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ

Hướng dẫn mới về tiền lãi danh nghĩa trái phiếu Chính phủ

Ngày 10/02/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 12/2023/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 107/2020/TT-BTC chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ từ nguồn ngân quỹ Nhà nước tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước.