Văn phòng Chính phủ chủ trì triển khai cơ chế một cửa

(LuatVietnam) Nội dung này thể hiện tại Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/06/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ.

Cụ thể, Văn phòng Chính phủ được giao trách nhiệm đẩy mạnh triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước, trong khi trước đây, nhiệm vụ này được giao cho Bộ Nội Vụ. 


Đồng thời, Văn phòng Chính phủ còn được bổ sung thêm một số nhiệm vụ khác như: Tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền; Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia; Đẩy mạnh triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước.


Bên cạnh đó, Văn phòng Chính phủ vẫn đảm nhiệm mở diễn đàn tiếp nhận phản biện chính sách của doanh nghiệp và người dân tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ như quy định trước đây.

Quý khách có thể nhận ngay Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 13/06/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại một số Nghị quyết của Chính phủ bằng cách soạn tin nhắn từ điện thoại di động gửi đến 6689 theo cấu trúc sau: VB 49/NQ-CP  Email nhận - Gửi 6689

 

·         LuatVietnam

 

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục