Tăng giảm font chữ:

Phải công khai báo cáo tài chính Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Ngày 02/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam (gọi tắt là Quỹ).

Theo đó, khoản 1 Điều 25 Thông tư này nêu rõ việc công khai báo cáo tài chính Quỹ như sau:

Quỹ có trách nhiệm công khai báo cáo tài chính quỹ hàng tháng, 06 tháng, năm và báo cáo quyết toán Quỹ theo mẫu ban hành kèm Thông tư này.

báo cáo tài chính Quỹ vắc xin phòng Covid-19
Phải công khai báo cáo tài chính Quỹ vắc xin phòng Covid-19
(Ảnh minh họa)

Trong đó:

- Những nội dung công khai bao gồm: Số tiền huy động, danh sách các tổ chức, cá nhân tài trợ, đóng góp, nội dung và số tiền đã chi, số dư quỹ còn lại.

- Thời gian công khai: Công khai báo cáo tháng, 6 tháng chậm nhất sau ngày 10 kể từ ngày kết thúc tháng, 06 tháng. Công khai báo cáo năm chậm nhất ngày 31 của tháng 01 năm sau và báo cáo quyết toán chậm nhất 30 ngày sau khi báo cáo được Bộ Tài chính phê duyệt.

- Hình thức công khai: Thực hiện qua Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính và một hoặc một số hình thức sau:

+ Công bố tại các cuộc họp, niêm yết tại trụ sở của Quỹ, phát hành ấn phẩm;

+ Thông báo bằng văn bản đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan;

+ Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 02/6/2021.

Ngày 26/5/2021, Chính phủ đã chính thức thông qua Nghị quyết số 53/NQ-CP về việc thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid-19.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6192 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: dịch Corona