Quy định mức lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

Ngày 17/11/2008, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

 

Theo đó, áp dụng mức thu lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại khi cấp Thông báo chấp thuận điều kiện hoạt động nhượng quyền thương mại đối với Thương nhân nước ngoài nhượng quyền thương mại vào Việt Nam đối với cấp mới thông báo là 16,5 triệu đồng/giấy; Sửa đổi, bổ sung thông báo: 6 triệu đồng; Cấp lại thông báo: 500.000 đồng.

 

Mức thu cấp mới thông báo đối với Thương nhân Việt Nam nhượng quyền thương mại ra nước ngoài là 4 triệu đồng/giấy; Sửa đổi, bổ sung và cấp lại thông báo: 500.000 đồng.

 

Thương nhân nhượng quyền thương mại trong nước cấp mới thông báo là 4 triệu đồng/giấy; Sửa đổi, bổ sung và cấp lại thông báo: 500.000 đồng.

 

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

. (LuatVietNam)

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục