Số 51.2011 (560) ngày 20/12/2011

 

SỐ 51 (560) - THÁNG 12/2011

* LuatVietnam - website cung cấp dịch vụ tra cứu Văn bản pháp luật tiếng Việt và tiếng Anh, hoạt động từ tháng 10/2000 - nơi hỗ trợ Quý khách hàng tìm văn bản và các thông tin liên quan ĐẦY ĐỦ - CHÍNH XÁC - NHANH NHẤT!
* Thông tin chi tiết về dịch vụ của LuatVietnam, xin Quý khách vui lòng tham khảo tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

#

KÝ HIỆU

VĂN BẢN

 

Trong s này:

CHÍNH PHỦ

 

1

120/2011/NĐ-CP

Nghị định 120/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại

 

* Nhượng quyền thương mại trong nước không phải đăng ký

Trang 2

2

119/2011/NĐ-CP

Nghị định 119/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ...

 

* Cho phép nộp hồ sơ vụ việc cạnh tranh qua phương tiện điện tử

Trang 2

3

118/2011/NĐ-CP

Nghị định 118/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng

 

* Bổ sung thủ tục cấp chứng nhận nạp LPG vào chai

Trang 2

4

117/2011/NĐ-CP

Nghị định 117/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế đối với phạm nhân

 

* Ban hành chế độ mới đối với phạm nhân từ 15/2/2012

Trang 2

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 

 

5

42/2011/TT-NHNN

Thông tư 42/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng

 

* Ngân hàng nước ngoài không được làm đầu mối cấp tín dụng hợp vốn

Trang 3

6

41/2011/TT-NHNN

Thông tư 41/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền

 

* Hướng dẫn nhận biết thông tin khách hàng để phòng, chống rửa tiền

Trang 3

7

40/2011/TT-NHNN

Thông tư 40/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại...

 

* Ngân hàng thương mại phải có tối thiểu 2 cổ đông sáng lập là tổ chức

Trang 3

8

39/2011/TT-NHNN

Thông tư 39/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng...

 

* Tổ chức tín dụng phải được kiểm toán 2 lần

Trang 4

BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

9

182/2011/TT-BTC

Thông tư 182/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần

 

* Phí giám định tư pháp lĩnh vực pháp y tâm thần tối đa 11,8 triệu/trường hợp

Trang 4

10

180/2011/TT-BTC

Thông tư 180/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

 

* Phí khảo nghiệm DUS giống cây lên tới 24 triệu đồng

Trang 4

 

Nếu chưa sử dụng dịch vụ thuê bao của LuatVietnam, để nhận được văn bản yêu cầu, Quý khách cần soạn tin theo cấu trúc:
VB
  Sốvănbản gửi 6689

VD: Muốn xem nội dung Nghị định số 71/2010/NĐ-CP, soạn tin: VB 71/2010/ND-CP gửi 6689.

Hiện chúng tôi đã có Danh sách văn bản mới tháng 11/2011, để nhận được danh sách này qua email, bạn cần soạn tin nhắn theo cấu trúc: VB DS11/2011 Emailnhận gửi đến 6689.

TÓM TẮT VĂN BẢN:

NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC KHÔNG PHẢI ĐĂNG KÝ

Ngày 16/12/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại.

Trong đó, đáng chú ý là Nghị định có bổ sung quy định 02 trường hợp chỉ phải thực hiện chế độ báo cáo cho Sở Công Thương và không phải đăng ký nhượng quyền thương mại là: Nhượng quyền trong nước; và nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài.

 

Nghị định cũng bổ sung quy định về bản sao các tài liệu là bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, công văn hành chính); là bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với hồ sơ nộp trực tiếp) và là bản scan từ bản gốc nếu thủ tục hành chính có áp dụng nộp hồ sơ qua mạng điện tử.

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012.
 

CHO PHÉP NỘP HỒ SƠ VỤ VIỆC CẠNH TRANH
QUA PHƯƠNG TIỆN ĐIỆN TỬ

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định số 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh.

Theo Nghị định này, các loại hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; báo cáo giải trình của các bên dự định tham gia thỏa thuận cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế; hồ sơ khiếu nại vụ việc cạnh tranh có thể được nộp qua mạng điện tử bằng hình thức bản sao kèm theo chữ ký điện tử hợp pháp của người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp bên cạnh hình thức nộp trực tiếp như hiện nay.

Văn bản trả lời thông báo tập trung kinh tế của cơ quan quản lý cạnh tranh phải

 

được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan khác có thẩm quyền cho phép sáp nhập, hợp nhất, mua lại, liên doanh theo quy định của pháp luật và các bên tham gia tập trung kinh tế.

Trong quá trình đánh giá nội dung của báo cáo giải trình cụ thể việc đáp ứng điều kiện được hưởng miễn trừ do doanh nghiệp tự lập, cơ quan quản lý cạnh tranh có thể tổ chức lấy ý kiến của các tổ chức khoa học và công nghệ, các tổ chức nghiên cứu và phát triển...

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2011.
 

BỔ SUNG THỦ TỤC CẤP CHỨNG NHẬN NẠP LPG VÀO CHAI

Ngày 16/12/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 118/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).

Nghị định bổ sung quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai là 01 bộ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận và các bản sao (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động của trạm nạp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy, chữa cháy...).

Trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cũng phải có sơ đồ mặt bằng (tối thiểu khổ giấy A2) bao gồm các thông tin về vị trí bồn chứa, trạm nạp, vị trí xuất hoặc

 

nhập LPG vào xe bồn, kho bãi, nhà xưởng, làn đường có xe tải chạy, thiết bị báo cháy chữa cháy, hệ thống ống dẫn LPG, hệ thống điện, điều khiển ngừng cấp.

Về trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận, Nghị định quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo cho thương nhân về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ; trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận cho thương nhân.

Các sửa đổi, bổ sung này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012.
 

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ MỚI ĐỐI VỚI PHẠM NHÂN TỪ 15/02/2012

Ngày 15/12/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2011/NĐ-CP quy định về tổ chức quản lý phạm nhân và chế độ ăn, mặc, ở, sinh hoạt, chăm sóc y tế (gọi chung là chế độ) đối với phạm nhân.

Phạm nhân được Nhà nước bảo đảm tiêu chuẩn định lượng mỗi tháng: 17kg gạo tẻ thường; 0,7kg thịt, 0,8kg cá; 0,5kg đường loại trung bình; 0,1kg muối; 15kg rau xanh; 0,75 lít nước mắm; 0,1kg bột ngọt; chất đốt tương đương 17kg củi hoặc 15kg than.

Ngày Tết Nguyên đán, Tết Dương lịch, ngày Giỗ tổ Hùng Vương, các ngày lễ 30/04, 01/05, 02/09 phạm nhân được ăn gấp 05 ngày tiêu chuẩn ăn ngày thường; đối với phạm nhân lao động nặng nhọc, độc hại theo quy định của pháp luật, định lượng có thể tăng thêm 15% so với tiêu chuẩn định lượng nêu trên.

Phạm nhân nữ trong thời gian mang thai, nghỉ sinh con hoặc đang nuôi con dưới

 

36 tháng tuổi được bảo đảm tiêu chuẩn, định lượng ăn theo chỉ định của y sĩ hoặc bác sĩ và được tăng thêm định lượng về thịt, cá từ 20% đến 30% so với quy định, được cấp phát các đồ dùng cần thiết cho việc chăm sóc sức khỏe sơ sinh.

Cũng theo Nghị định này, phạm nhân được ở theo buồng giam tập thể, trừ trường hợp đặc biệt; chỗ nằm tối thiểu 2m2/phạm nhân, có bệ gạch men, ván sàn hoặc gường; phạm nhân phải ở trong buồng giam theo thời gian quy định và chỉ được ra khỏi buồng giam theo nội quy trại giam hoặc khi có lệnh của Giám thị trại giam, trại tạm giam, Thủ tưởng cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện...

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2012 và thay thế Nghị định số 113/2008/NĐ-CP ngày 28/10/2008 của Chính phủ ban hành Quy chế trại giam.

NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG ĐƯỢC
LÀM ĐẦU MỐI CẤP TÍN DỤNG HỢP VỐN

Ngày 15/12/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 42/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp tín dụng hợp vốn của các tổ chức tín dụng đối với khách hàng.

Việc cấp tín dụng hợp vốn được thực hiện trên cơ sở tham gia tự nguyện của các thành viên; theo nguyên tắc cùng thẩm định, cùng quyết định cấp tín dụng cho khách hàng và cùng tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động cấp tín dụng của mình. Các thành viên tham gia cấp tín dụng hợp vốn đóng góp vốn theo tỷ lệ tham gia được quy định trong hợp đồng hợp vốn, được hưởng các lợi ích và chia sẻ các chi phí, rủi ro phát sinh được quy định trong hợp đồng hợp vốn.

Thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn có thể đóng vai trò là thành viên đầu mối dàn xếp cấp tín dụng hợp vốn, thành viên đầu mối thanh toán, thành viên đầu mối

 

nhận tài sản bảo đảm; các tổ chức tín dụng nước ngoài không được thực hiện vai trò là thành viên đầu mối cấp tín dụng hợp vốn, thành viên đầu mối thanh toán và thành viên đầu mối nhận tài sản bảo đảm.

Các hình thức cấp tín dụng hợp vốn gồm: Cho vay hợp vốn; hợp vốn để bảo lãnh; hợp vốn để chiết khấu; cho thuê tài chính hợp vốn; hợp vốn để thực hiện bao thanh toán; hợp vốn để thực hiện việc kết hợp các hình thức cấp tín dụng nêu trên và hợp vốn để cấp tín dụng theo hình thức khác.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2011 và thay thế Quyết định số 268/2002/QĐ-NHNN ngày 03/04/2002 về việc ban hành Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng; Quyết định số 886/2003/QĐ-NHNN ngày 11/08/2003 và Thông tư số 08/2006/TT-NHNN ngày 12/10/2006.

HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
ĐỂ PHÒNG, CHỐNG RỬA TIỀN

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 41/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 hướng dẫn nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng trên cơ sở rủi ro, phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền.

Thông tư quy định các tổ chức báo cáo có thể xác định mức độ rủi ro rửa tiền dựa vào những cơ sở loại khách hàng; loại sản phẩm, dịch vụ khách hàng thường sử dụng; vị trí địa lý nơi khách hàng cư trú hoặc có trụ sở chính; nhưng phải chú ý tới các giao dịch và mối quan hệ kinh doanh của khách hàng với tổ chức, cá nhân từ những nước nằm trong danh sách công khai.

Tổ chức báo cáo cũng có trách nhiệm nhận biết khách hàng là cá nhân có ảnh hưởng chính trị; áp dụng các biện pháp tăng cường có sự chấp nhận của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc được ủy quyền trước khi thiết lập mối quan hệ hoặc

 

ngay sau khi khách hàng hiện tại được nhận biết là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị và thực hiện các biện pháp nhằm tìm hiểu nguồn gốc tiền và tài sản của khách hàng.

Khi tiến hành hoạt động kinh doanh được giới thiệu, tổ chức báo cáo có thể nhận biết khách hàng thông qua bên trung gian nhưng phải đảm bảo rằng bên trung gian phải thu thập, lưu trữ và cung cấp kịp thời đầy đủ các thông tin nhận biết khách hàng cho tổ chức báo cáo khi được yêu cầu; bên trung gian có biện pháp tuân thủ các yêu cầu về nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng theo các khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính và là đối tượng chịu sự quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2012.

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PHẢI CÓ TỐI THIỂU
2 CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP LÀ TỔ CHỨC

Ngày 15/12/2011, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư số 40/2011/TT-NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.

Để được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động, ngân hàng thương mại cổ phần ngoài việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Các tổ chức tín dụng; phải có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập là tổ chức; cổ đông sáng lập phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp của nguồn vốn góp, cam kết hỗ trợ ngân hàng về tài chính khi ngân hàng gặp khó khăn về nguồn vốn hoặc khả năng thanh toán, không đồng thời là cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, cổ đông chiến lược của tổ chức tín dụng khác.

Trong thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp Giấy phép, các cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng, trong đó các cổ đông sáng lập là tổ chức phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% tổng số

 

cổ phần của các cổ đông sáng lập.

Riêng cổ đông sáng lập là cá nhân phải mang quốc tịch Việt Nam; là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong ít nhất 03 năm liền kề năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoặc có bằng đại học, trên đại học chuyên ngành kinh tế hoặc luật... Cổ đông là ngân hàng thương mại phải có tổng tài sản tối thiểu 100.000 tỷ đồng...

Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng mẹ phải có tổng tài sản ít nhất tương đương 20 tỷ USD vào năm liền kề; không vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong vòng 05 năm liên tiếp liền kề; có lãi trong 05 năm liên tiếp liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm cấp Giấy phép...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012.
 

TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHẢI ĐƯỢC KIỂM TOÁN 2 LẦN

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn 01 tổ chức kiểm toán độc lập khác đáp ứng điều kiện quy định để kiểm toán lại đối với các nội dung liên quan đến ý kiến ngoại trừ trong báo cáo kiểm toán. Đây là quy định tại Thông tư số 39/2011/TT-NHNN do Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 15/12/2011 về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng).

Theo quy định tại Thông tư này, định kỳ hàng năm, tổ chức tín dụng phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ; NHNN yêu cầu tổ chức tín dụng sử dụng 01 hoặc một số dịch vụ kiểm toán độc lập khi xét thấy cần thiết trong các trường hợp: Tổ chức tín dụng có nguy cơ bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt; được xem xét chấm dứt thời hạn kiểm soát đặc biệt; được tổ chức lại...

 

Cụ thể, kiểm toán độc lập báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng bao gồm kiểm toán: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

Kiểm toán độc lập hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong tổ chức tín dụng gồm: Kiểm toán tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành về hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo hiệu quả và an toàn trong hoạt động; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực; hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2012; Quyết định số 121/2005/QĐ-NHNN ngày 02/02/2005 hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực.
 

PHÍ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LĨNH VỰC PHÁP Y
TÂM THẦN TỐI ĐA 11,8 TRIỆU/TRƯỜNG HỢP

Ngày 15/12/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 15/12/2011, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 182/2011/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần.

Đối tượng nộp phí theo quy định tại Thông tư này là cơ quan tiến hành tố tụng trung cầu giám định là đối tượng nộp phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần đối với các vụ án hình sự; cá nhân, cơ quan và tổ chức đề nghị trưng cầu giám định đối với các vụ việc dân sự, hành chính.

Mức thu phí giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y tâm thần được quy định cụ

 

thể là: Giám định nội trú 11,8 triệu đồng/trường hợp; giám định tại phòng khám là 3,35 triệu đồng/trường hợp; giám định tại chỗ là 4,46 triệu đồng/trường hợp; giám định tại hội đồng xét xử là 4,12 triệu đồng/trường hợp và giám định vắng mặt có mức phí là 2,7 triệu đồng/trường hợp.

Người đề nghị trưng cầu giám định là thương binh; thân nhân liệt sĩ; người bị nhiễm chất độc da cam; người nghèo; người già cô đơn, không nơi nương tựa; trẻ em mồ côi, khuyết tật không phải nộp chi phí giám định tư pháp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012.

PHÍ KHẢO NGHIỆM DUS GIỐNG CÂY LÊN TỚI 24 TRIỆU ĐỒNG

Bộ Tài chính vừa ra Thông tư số 180/2011/TT-BTC ngày 14/12/2011 quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống lâm nghiệp.

Cụ thể, phí khảo nghiệm DUS giống cây trồng hàng vụ là 8,3 triệu/giống; khảo nghiệm DUS giống cây trồng hàng năm là 11 triệu đồng/giống; khảo nghiệm DUS giống cây trồng lâu năm là 24 triệu đồng/giống; tác giả tự khảo nghiệm DUS nộp 50% mức phí khảo nghiệm nêu trên.

Phí khảo nghiệm VCU giống cây hàng vụ (lúa, ngô, lạc, đậu tương) là 1,275 triệu đồng/giống/vụ/điểm; phí kiểm định dòng G2 giống cây ngắn ngày là 1,8 triệu đồng/dòng; kiểm định ruộng giống cây ngắn ngày bằng hoặc ít hơn 05 ha là 1,5 triệu/điểm...

 

Cũng theo Thông tư này, lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu giống, nguồn gen cây trồng nông nghiệp, lâm nghiệp; giấy chứng nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng; giấy phép xuất, nhập khẩu phân bón; chứng chỉ công nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới; cấp chứng chỉ công nhận nguồn gốc lô giống là 100.000 đồng.

Lệ phí cấp phiên bản Bằng bảo hộ giống cây trồng là 350.000 đồng; lệ phí xét hưởng quyền ưu tiên; đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng được bảo hộ là 250.000 đồng...

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2012; thay thế Quyết định số 11/2008/QĐ-BTC ngày 19/02/2008 và Quyết định số 482/QĐ-BTC ngày 21/03/2008.

 

  • Chi tiết của bản tin này được đăng tải đầy đủ trên website LuatVietnam www.luatvietnam.vn    
  • Quý khách sẽ nhận được nội dung toàn văn các văn bản trong bản tin và nhiều văn bản khác khi tham gia dịch vụ Tra cứu văn bản mới của LuatVietnam, hoặc sử dụng dịch vụ LuatVietnam-SMS gửi tin nhắn đến 6689.
  • Mọi yêu cầu cung cấp văn bản, xin liên hệ với [email protected]
  • Quý khách có thể tham khảo mọi thông tin về dịch vụ LuatVietnam tại địa chỉ: www.luatvietnam.vn

Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian đọc bản tin của chúng tôi!

Mọi chi tiết xin liên hệ:

TRUNG TÂM LUẬT VIỆT NAM - CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ INCOM
Tại Hà Nội: Tầng 3, Tòa nhà TechnoSoft, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội - Tel: 04.37833688 - Fax: 04.37833699
Tại TP.HCM:
Tòa nhà Hà Phan, số 456 Phan Xích Long, P.2, Q.Phú Nhuận, Tp. HCM - Tel: 08. 39950724
Email: [email protected]

 

Lưu ý:

* Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, không có giá trị áp dụng vào các trường hợp cụ thể. Để hiểu đầy đủ và chính xác quy định pháp luật, khách hàng cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản.

* Nếu không muốn tiếp tục nhận bản tin, phiền Quý khách hàng vui lòng click vào đường link dưới đây https://luatvietnam.vn/huy-dang-ky-nhan-ban-tin.html. Quý vị sẽ nhận được yêu cầu xác nhận lần cuối cùng trước khi huỷ bỏ địa chỉ email của mình khỏi danh sách.