Chính sách mới có hiệu lực hôm nay (27/8/2021)

Hôm nay là ngày chính thức có hiệu lực của Thông tư số 58/2021/TT-BTC hướng dẫn về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh.

Theo đó, thành viên bù trừ, nhà đầu tư là khách hàng của thành viên bù trừ bị coi là bị mất khả năng thanh toán nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Không thực hiện kịp hoặc thực hiện không đủ nghĩa vụ thanh toán lỗ vị thế hoặc nghĩa vụ thanh toán khoản tiền bồi thường khi không đủ tiền để thanh toán hoặc không đủ trái phiếu Chính phủ để chuyển giao hoặc nghĩa vụ thanh toán tiền khi thực hiện hợp đồng theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Bị phá sản hoặc tuyên bố phá sản.

- Các trường hợp khác theo quy chế của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

chinh sach moi co hieu luc 27/8/2021
Chính sách mới có hiệu lực 27/8/2021 (Ảnh minh họa)

Khi đó, việc bù đắp sẽ được thực hiện từ các nguồn hỗ trợ dưới đây:

- Tiền ký quỹ của thành viên hoặc của khách hàng của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán.

- Khoản đóng góp bằng tiền vào Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán (nếu tiền ký quỹ không đủ bù đắp nghĩa vụ thanh toán).

- Khoản đóng góp Quỹ bù trừ bằng tiền của các thành viên bù trừ khác theo tỷ lệ do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam xác định. Khi đó, Tổng công ty sẽ thông báo cho các thành viên bù trừ liên quan.

- Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Các nguồn vốn hợp pháp của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sau khi được Bộ Tài chính chấp thuận.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 27/8/2021.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục