Giải đáp 7 vấn đề đang làm dân kế toán "điên đầu"

Thông qua tổng đài 1900.6192, LuatVietnam nhận được nhiều câu hỏi xung quanh việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới Nghị định 123. Dưới đây, LuatVietnam tổng hợp phần giải đáp các thắc mắc này.


1. Thời gian triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành

Theo Thông báo 554/TB-TCT của Tổng cục Thuế, sáng Chủ nhật ngày 21/11/2021 sẽ diễn ra Lễ triển khai hóa đơn điện tử chính thức theo Nghị định 123 tại các tỉnh thành: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bình Định.

Từ ngày 21/11/2021, các Cục Thuế nêu trên sẽ triển khai các công tác phối hợp với các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế thẩm định phê duyệt, thông báo tới các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý tiến hành thủ tục đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123.

2. Lựa chọn Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử

Ngày 05/11/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1540/QĐ-TCT phê duyệt danh sách các tổ chức đáp ứng đủ điều kiện ký hợp đồng cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn với cơ quan thuế, cụ thể bao gồm:

1. Công ty Cổ phần Misa

2. Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ và thương mại Softdreams

3. Công ty TNHH Hóa đơn điện tử M-INVOICE

4. Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thái Sơn

5. Công ty Cổ phần Công nghệ Tin học EFY Việt Nam.

6. Công ty Cổ phần công nghệ thẻ Nacencomm

7. Công ty Cổ phần dịch vụ T-VAN HILO

8. Công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT

Hiện nay, Tổng cục Thuế đang phối hợp với các tổ chức nêu trên để hoàn thiện hợp đồng và chuẩn bị phương án kết nối trên môi trường triển khai chính thức.

Ngoài ra, từ ngày 05/11/2021, Tổng cục Thuế (Cục CNTT) đã bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đề nghị đăng tải công khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử lên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế theo Thông báo số 421/TB-TCT ngày 08/10/2021.

Các doanh nghiệp căn cứ vào thông tin các Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để lựa chọn sử dụng hoặc yêu cầu Tổ chức cung cấp nâng cấp phần mềm hiện có đáp ứng theo Nghị định 123.

3. Chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 ra sao?

Công tác chuẩn bị triển khai sử dụng hóa đơn điện tử từ ngày Lễ kích hoạt (15/11/2021) có lộ trình như sau:

- Đối với các doanh nghiệp đã phát hành hóa đơn theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC nhưng chưa sử dụng: Đề nghị Tổ chức cung cấp ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi hóa đơn sang định dạng chuẩn của Thông tư 78/2021/TT-BTC ngay, đồng thời lập Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT Tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (ban hành kèm Phụ lục IA Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) đảm bảo khi hệ thống chính thức nhấn nút triển khai sẽ gửi đến Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế.

- Đối với các doanh nghiệp chưa phát hành hóa đơn điện tử: Tiến hành ký hợp đồng với Tổ chức cung cấp, xây dựng hóa đơn theo chuẩn định dạng Thông tư 78/2021/TT-BTC và lập Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT (Phụ lục IA Nghị định số 123/2020/NĐ-CP) đảm bảo khi hệ thống chính thức nhấn nút triển khai sẽ gửi đến Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế để đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế kể từ ngày kích hoạt hệ thống.

- Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn theo Thông tư 32/2011/TT-BTC: Các Phòng, Chi cục Thuế chủ động phối hợp với các Tổ chức cung cấp (theo danh sách đính kèm) hướng dẫn doanh nghiệp cách thức chuyển đổi tập trung từ hóa đơn theo Thông tư 32 sang Thông tư 78.

thac mac ve hoa don dien tu theo nghi dinh 123

Giải đáp 7 thắc mắc về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 (Ảnh minh họa)


4. Hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử đã phát hành trước đó thế nào?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 123 quy định:

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có). Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định 123.

Nội dung này LuatVietnam cũng đã có bài viết hướng dẫn thủ tục chi tiết cho doanh nghiệp tại đây.

5. Sử dụng hóa đơn có mã hay không có mã của cơ quan thuế?

Doanh nghiệp căn cứ vào Điều 91 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 để xác định doanh nghiệp mình thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo hình thức nào:

- Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế:

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

+ Ngoài ra, với những doanh nghiệp thuộc đối tượng rủi ro cao về thuế thì cũng thuộc diện áp dụng hóa đơn điện tử có mã.

- Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế:

+ Doanh nghiệp kinh doanh ở lĩnh vực: điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh siêu thị, thương mại, vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy.

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và bảo đảm việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, không phân biệt giá trị từng lần bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

- Bên cạnh việc doanh nghiệp tự xác định, cơ quan thuế thực hiện phân nhóm doanh nghiệp, người nộp thuế, phê duyệt đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không mã.


6. Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế thế nào?

Nghị định 123 quy định doanh nghiệp sẽ thực hiện chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan Thuế:

- Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế: doanh nghiệp khi thực hiện xuất hóa đơn, ký số sẽ gửi hóa đơn đến cơ quan Thuế để thực hiện cấp mã sau đó gửi cho người mua.

Đối với hóa đơn điện tử không có mã cơ quan thuế: doanh nghiệp sử dụng hình thức hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế sẽ thực hiện chuyển dữ liệu cho cơ quan Thuế, gồm 2 phương thức:

+ Phương thức chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo Bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/TH-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng áp dụng đối với các trường hợp sau:

  • Cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực: bưu chính viễn thông, bảo hiểm, tài chính ngân hàng, vận tải hàng không, chứng khoán.
  • Bán hàng hóa là điện, nước sạch nếu có thông tin về mã khách hàng hoặc mã số thuế của khách hàng

+ Phương thức chuyển đầy đủ nội dung hóa đơn áp dụng đối với trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ không thuộc quy định tại điểm trên.

Người bán sau khi lập đầy đủ các nội dung trên hóa đơn gửi hóa đơn cho người mua và đồng thời gửi hóa đơn cho cơ quan thuế (chậm nhất trong cùng ngày).

Doanh nghiệp xem thêm hướng dẫn chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế tại đây.


7. Chi phí chuyển đổi như thế nào?

Theo quy định tại Nghị định 123, ngoài một số doanh nghiệp theo danh sách của UBND tỉnh, Thành phố đề nghị được sử dụng hóa đơn điện tử không phải trả phí thì các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào điều kiện và nhu cầu của doanh nghiệp mình để lựa chọn Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để đăng ký sử dụng.

Hiện nay một số tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đã có những cam kết về việc chuyển đổi miễn phí cho các khách hàng của mình khi chuyển từ hóa đơn điện tử Thông tư 32 sang hóa đơn điện tử theo Nghị định 123.

Các doanh nghiệp cần nhanh chóng liên hệ với các tổ chức trên để được tư vấn, hỗ trợ chuyển đổi theo kế hoạch triển khai của cơ quan thuế quản lý.

Như vậy, thông qua bài viết này LuatVietnam mong rằng sẽ giúp cho kế toán doanh nghiệp phần nào giải đáp được các băn khoăn, thắc mắc khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị đinh 123. Chúc quý doanh nghiệp gặp nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện.

Nếu có thêm thắc mắc, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192.

Đánh giá bài viết:
(3 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế là bao nhiêu năm?

Thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế là bao nhiêu năm?

Thời hiệu xử phạt vi phạm về thuế là bao nhiêu năm?

Việc quản lý và tuân thủ quy định về thuế, hoá đơn là hết sức cần thiết, đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong các giao dịch. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có không ít cá nhân, doanh nghiệp có hành vi vi phạm về thuế nhằm trốn thuế. Vậy thời hiệu xử phạt về thuế là bao nhiêu năm?

Cách hủy hóa đơn còn tồn khi dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123

Cách hủy hóa đơn còn tồn khi dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123

Cách hủy hóa đơn còn tồn khi dùng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123

Khi chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo Nghị định 123, phải xử lý thế nào với số hóa đơn đang còn tồn, gồm cả hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử theo quy định cũ (Thông tư 32, Quyết định 1209)? Đây là thắc mắc chung của rất nhiều doanh nghiệp.

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định 123, Thông tư 78

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định 123, Thông tư 78

Cách xử lý hóa đơn điện tử sai sót theo Nghị định 123, Thông tư 78

Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC sẽ được triển khai đồng bộ trong thời gian tới. Trước những thay đổi lớn của chính sách mới, các doanh nghiệp hẳn sẽ không tránh khỏi việc sai sót, vướng mắc khi xuất hóa đơn gửi cho người bán.

Chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bị phạt thế nào?

Chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bị phạt thế nào?

Chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế bị phạt thế nào?

Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC được triển khai giai đoạn 1 tại 06 tỉnh, thành, sau đó sẽ được áp dụng trên toàn quốc. Một trong những quy định mà bộ phận kế toán doanh nghiệp cần biết là việc chậm chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế.