Những quy định mới nhất về hóa đơn điện tử

Lọc bài viết theo:

Danh sách văn bản về hóa đơn hết hiệu lực trong năm 2020 24/01/2020

Từ ngày 01/11/2020 sẽ bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Theo đó, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh cần phải biết những quy định về hóa đơn (tự in, đặt in, đặt mua) hết hiệu lực để không áp dụng.

Từ 2020, khi nào bán hàng mà không phải xuất hóa đơn? 02/12/2019

Hiện nay, các quy định về hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy đang cùng có hiệu lực. Vậy, trong hoạt động kinh doanh, nhất là lĩnh vực bán lẻ, khi khách hàng không lấy hóa đơn thì có phải lập hóa đơn không?

Áp dụng hóa đơn điện tử khi có rủi ro cao về thuế 22/11/2019

Doanh nghiệp thuộc trường hợp rủi ro cao về thuế sẽ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Vậy, khi nào doanh nghiệp được xác định thuộc loại rủi ro cao về thuế?

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh 21/11/2019

Hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh là loại hóa đơn mà người sử dụng phải có đơn đề nghị cấp hóa đơn mỗi khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Dưới đây là đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh.

Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã 15/11/2019

Doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nếu thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh thì phải chuẩn bị và gửi đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế.

Toàn bộ mẫu hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 08/11/2019

Từ ngày 01/11/2020, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải sử dụng hóa đơn điện tử. Để biết hóa đơn điện tử có giao diện hiển thị thế nào, hãy xem các loại mẫu hóa đơn điện tử dưới đây.

Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 01/11/2019

Khi khởi tạo hóa đơn điện tử phải có các nội dung để thể hiện thông tin bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ. Dưới đây là toàn bộ quy định về nội dung của hóa đơn điện tử.

Tin vui: 5 trường hợp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí 30/10/2019

Khi sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử thì doanh nghiệp phải trả tiền. Bên cạnh đó, pháp luật còn quy định 05 trường hợp doanh nghiệp được sử dụng hóa đơn điện tử miễn phí.

Tổng cục Thuế giới thiệu toàn bộ điểm mới của Thông tư 68 25/10/2019

Những nội dung này được Tổng cục Thuế đề cập tại Công văn 4178/TCT-CS ban hành ngày 15/10/2019 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, tuyên truyền cũng như áp dụng của các cơ quan, doanh nghiệp.

Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế 23/11/2019

Hóa đơn điện tử không có mã là hóa đơn không cần cơ quan thuế cấp mã trước khi bán hàng. Vậy, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế gồm những ai?

8 trường hợp hóa đơn điện tử không cần đầy đủ nội dung 25/10/2019

Khi khởi tạo và xuất hóa đơn cho khách hàng thì phải thể hiện đầy đủ thông tin. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hóa đơn điện tử không cần đầy đủ nội dung.

Video: 5 quy định mới về hóa đơn điện tử dân kế toán cần biết 24/10/2019

Thông tư 68/2019/TT-BTC là văn bản mới nhất của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử. Trong đó có 05 nội dung quan trọng mà người làm kế toán cần phải nắm rõ. 

Toàn bộ đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế 23/10/2019

Hóa đơn điện tử gồm hóa đơn có mã của cơ quan thuế và hóa đơn không có mã. Vậy, đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế gồm những ai?

3 mốc thời gian quan trọng nhất về sử dụng hóa đơn điện tử 22/10/2019

Bên cạnh nội dung của Thông tư 68 thì điều quan tâm nhất là thời gian bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử. Để nắm rõ điều này hãy xem các mốc thời gian về sử dụng hóa đơn điện tử dưới đây.

Quy định mới nhất về ký hiệu hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 18/10/2019

Hóa đơn điện tử gồm nhiều loại, với mỗi loại sẽ có ký hiệu khác nhau. Để tránh sai sót khi khởi tạo, kế toán phải nắm chắc quy định mới về ký hiệu hóa đơn điện tử dưới đây.

7 trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã  16/10/2019

Để thống nhất trong quản lý, tại Điều 9 Thông tư 68/2019/TT-BTC, Bộ Tài chính đã liệt kê chi tiết các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Cách ghi số tiền trên hóa đơn điện tử theo Thông tư 68 15/10/2019

Khi lập hóa đơn thì phải ghi rõ số tiền cần thanh toán. Để ghi chính xác đơn vị và số tiền thì người bán hãy xem cách ghi số tiền trên hóa đơn điện tử theo hướng dẫn Thông tư 68.

Hướng dẫn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế 14/10/2019

Chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế là nghĩa vụ của người sử dụng hóa đơn điện tử không có mã. Dưới dây là hướng dẫn chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử.

Doanh nghiệp rủi ro cao về thuế phải dùng hóa đơn điện tử có mã 11/10/2019

Để quản lý thuế một cách hiệu quả, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định cụ thể dấu hiệu của các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế cũng như yêu cầu đặc biệt trong việc sử dụng hóa đơn của những doanh nghiệp này.

Tin chính thức về lộ trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 11/10/2019

Hóa đơn điện tử được quy định tại Nghị định 119 (đã có hiệu lực) và Luật Quản lý thuế 2019, Thông tư 68 (chưa có hiệu lực). Vậy, lộ trình đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?