Tăng giảm font chữ:

Infographic: 7 hình thức khuyến mại phải đăng ký với Sở Công Thương

Nếu thực hiện khuyến mại theo 7 hình thức sau, thương nhân phải thông báo hoạt động khuyến mại đến tất cả các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại trước khi thực hiện chương trình khuyến mại:
hình thức khuyến mại phải đăng ký với Sở Công Thương

Trên đây là 07 hình thức khuyến mại phải đăng ký với Sở Công Thương trước khi thực hiện, bạn đọc có thể xem thêm: Cách phân biệt khuyến mại và khuyến mãi đơn giản nhất 
LuatVietnamLuatVietnam
Chia sẻ:
Từ khóa: khuyến mại