Đề xuất nguồn cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức năm 2022

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024.

Một trong những nội dung đáng chú ý được nêu tại dự thảo là đề xuất về dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng (phần ngân sách Nhà nước đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công.

Năm 2022 tiếp tục thực hiện chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương kết hợp với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó tại dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất cải cách tiền lương từ các nguồn sau đây:

Các Bộ, cơ quan Trung ương

- Nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2021 còn dư chuyển sang năm 2022 (nếu có)

- Sử dụng tối thiểu 40% nguồn thu được để lại theo quy định (riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% số thu, sau khi trừ đi một số khoản chi phí đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo quy định);

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm so với dự toán năm 2021 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ)

- Không hỗ trợ thêm cho các cơ quan, đơn vị hành chính ở Trung ương đang áp dụng cơ chế đặc thù theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền tự cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương trong năm 2022.

​Đề xuất nguồn cải cách tiền lương cán bộ, công chức năm 2022
Đề xuất nguồn cải cách tiền lương cán bộ, công chức năm 2022 (Ảnh minh họa)

Các địa phương

- Một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ;

+ Số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% số thu, sau khi trừ đi một số khoản chi phí đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo quy định;

- Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ) và nguồn cải cách tiền lương lũy kế đến hết năm 2021 chuyển sang để thực hiện (bao gồm nguồn 70% tăng thu thực hiện của NSĐP năm 2021 chưa sử dụng hết - nếu có).

>> Khác biệt cách tính lương công chức hiện nay và từ 01/7/2022

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục