Tăng giảm cỡ chữ:

Lương công chức 2022 thế nào khi lùi cải cách tiền lương?

Từ ngày 01/7/2022, dự kiến nước ta sẽ thực hiện cải cách tiền lương theo tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018. Tuy nhiên, mới đây, Quốc hội đã chốt lùi thời điểm cải cách tiền lương. Vậy khi đó, lương cán bộ, công chức, viên chức sẽ thế nào?


Sẽ cải cách tiền lương tại “thời điểm thích hợp”?

Sáng ngày 13/11/2021, tại ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ hai, Quốc hội đã chính thức đồng ý lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương với 465/468 đại biểu tán thành thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022.

Như vậy, hiện nay, do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, việc cải cách tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức lại tiếp tục bị “lùi đến thời điểm thích hợp”.

Cụ thể, theo Nghị quyết 27 ngày 21/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ, năm 2021 sẽ áp dụng chế độ tiền lương mới thống nhất cho cán bộ, công chức, viên chức bằng số tiền cụ thể mà không căn cứ theo mức lương cơ sở cùng hệ số như hiện nay.

Trong đó, sẽ xây dựng 01 bảng lương chức vụ với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương; 01 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; 03 bảng lương cho lực lượng vũ trang.

Đồng thời, nhiều khoản phụ cấp cũng được bãi bỏ như phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp chức vụ lãnh đạo; phụ cấp công tác Đảng, đoàn thể chính trị, xã hội; phụ cấp công vụ… và chỉ giữ lại một số loại phụ cấp như phụ cấp kiêm nhiệm, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động…

Lần thứ nhất, tại Hội nghị Trung ương lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương đến ngày 01/7/2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến kinh tế, xã hội của nước ta cùng ngân sách Nhà nước.

Lần thứ hai, tại kỳ họp thứ hai diễn ra vào sáng 13/11/2021 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trong đó quyết định lùi thời điểm cải cách tiền lương nhưng ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Như vậy, sau hai lần “lỡ hẹn”, chính thức, từ 01/7/2022, cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện cải cách tiền lương như tinh thần của Nghị quyết 27 năm 2018 mà chờ đến "thời điểm thích hợp".

luong cong chuc 2022

Lương công chức 2022 thế nào khi lùi cải cách tiền lương? (Ảnh minh họa)


Lương cán bộ, công chức, viên chức sau 01/7/2022 thế nào?

Như phân tích ở trên, từ 01/7/2022, cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện cải cách tiền lương. Do đó, mức lương cũng như cách tính lương của các đối tượng này vẫn sẽ áp dụng như hiện nay.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức sẽ vẫn tính lương theo công thức:

Lương = (Mức lương cơ sở x Hệ số lương) + Phụ cấp (nếu có)

Trong đó:

1/ Mức lương cơ sở

Thông thường, mức lương cơ sở đều tăng qua các năm như từ 01/5/2016 - hết tháng 6/2017 là 1,21 triệu đồng/tháng; từ 01/7/2017 - hết tháng 6/2018 là 1,3 triệu đồng/tháng; từ 01/7/2018 - hết tháng 6/2019 là 1,39 triệu đồng/tháng; từ 01/7/2019 đến nay là 1,49 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2019 đến nay, mức lương cơ sở đều không tăng, vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng. Do tình hình diễn biến Covid-19 hết sức phức tạp, mọi nguồn lực hiện đang dành cho phòng dịch nên nhiều khả năng mức lương cơ sở năm 2022 cũng sẽ không thay đổi mà vẫn áp dụng mức 1,49 triệu đồng/tháng.

2/ Hệ số lương

Hệ số lương hiện nay vẫn đang được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP theo ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức. Do chưa xây dựng bảng lương mới khi cải cách tiền lương nên hệ số lương của các đối tượng này vẫn đang áp dụng theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP. Trong đó:

- Công chức gồm:

+ Công chức loại A3.1 (hệ số lương từ 6.2 - 8.0), A3.2 (hệ số lương từ 5.75 - 7.55), A2.1 (hệ số lương từ 4.4 - 6.78), A2.2 (hệ số lương từ 4.0 - 6.38).

+ Công chức loại A1 có hệ số lương từ 2.34 - 4.98.

+ Công chức loại A0 có hệ số lương từ 2.1 - 4.89.

+ Công chức loại B có hệ số lương từ 1.86 - 4.06.

+ Công chức loại C gồm nhóm C1 (hệ số lương từ 1.65 - 3.63); nhóm C2 (hệ số lương từ 1.5 - 3.48); nhóm C3 (hệ số lương từ 1.35 - 3.33).

- Viên chức gồm:

+ Viên chức loại A3.1 (hệ số lương từ 6.2 - 8.0); A3.2 (hệ số lương từ 5.75 - 7.55).

+ Viên chức loại A2.1 (hệ số lương từ 4.4 - 6.78); A22.2 (hệ số lương từ 4.0 - 6.38).

+ Viên chức loại A1 có hệ số lương từ 2.34 - 4.98.

+ Viên chức loại A0 có hệ số lương từ 2.1 - 4.89.

+ Viên chức loại B có hệ số lương từ 1.86 - 4.06.

+ Viên chức loại C1 (hệ số lương từ 1.65 - 3.63); C2 (hệ số lương từ 2.0 - 3.98); C3 (hệ số lương từ 1.5 - 3.48).

3/ Phụ cấp

Tương tự như hệ số lương, vì không cải cách tiền lương nên những chính sách liên quan đến phụ cấp lương của cán bộ, công chức, viên chức đều chưa thực hiện được. Do đó, hiện nay, những ai đang hưởng phụ cấp nào thì tiếp tục hưởng phụ cấp đó.

Trên đây là thông tin về lương công chức, viên chức năm 2022 khi lùi cải cách tiền lương. Nếu vẫn còn thắc mắc đến vấn đề này mà bài viết chưa đề cập đến, độc giả có thể liên hệ 1900.6192để được hỗ trợ, giải đáp.

>> Bảng lương cán bộ, công chức mới nhất hiện nay

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

1900.6199 hoặc gửi câu hỏi tại đây

vien

Đăng ký Kênh Youtube LuatVietnam

Để xem chính sách mới tại đây

Chủ đề: lương - thưởng cải cách tiền lương