Tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023

Chính phủ đã và đang triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp với mục tiêu giúp doanh nghiệp phục hồi nhanh, đẩy mạnh sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Dưới đây là một bản tóm tắt về các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023.

1. Gia hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất

Nghị định 12/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 14/4/2023 đến hết ngày 31/12/2023 quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất như sau:

Stt

Loại

Đối tượng được gia hạn

Thời gian gia hạn

1

Thuế GTGT

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất trong các ngành kinh tế sau:

+ Nông, lâm nghiệp, thủy sản;

+ Sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác; sản xuất kim loại; gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;

+ Xây dựng;

+ Hoạt động xuất bản; hoạt động điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc;

+ Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên (không gia hạn đối với thuế thu nhập doanh nghiệp của dầu thô, condensate, khí thiên nhiên thu theo hiệp định, hợp đồng);

+ Sản xuất đồ uống; in, sao chép bản ghi các loại; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị); sản xuất mô tô, xe máy; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị;

+ Thoát nước và xử lý nước thải;

+ Vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động kinh doanh bất động sản;

+ Hoạt động dịch vụ lao động và việc làm; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;

+ Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; hoạt động thể thao, vui chơi giải trí; hoạt động chiếu phim;

+ Hoạt động phát thanh, truyền hình; lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính; hoạt động dịch vụ thông tin;

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng.

- Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

- Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

- Đối với trường hợp kê khai theo tháng:

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2023: Chậm nhất là 20/10/2023

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2023: Chậm nhất là 20/11/2023

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5, 6, 7, 8/2023: Chậm nhất là 20/12/2023

- Đối với trường hợp kê khai theo quý:

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế Quý I/2023: Chậm nhất là 31/10/2023

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế Quý II/2023: Chậm nhất là 31/12/2023

2

Thuế TNDN

Gia hạn đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II/2023 trong vòng 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế (thời hạn nộp thuế TNDN tạm tính chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau - theo Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019)

3

Thuế TNCN

Chậm nhất ngày 30/12/2023

4

Tiền thuê đất

Gia hạn với 50% tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 với thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 - 30/11/2023

Tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023
Tổng hợp các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023 (Ảnh minh họa)

2. Đề xuất giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% đến hết năm 2023

Theo đó, đề xuất giảm thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%.

Tức là, đề xuất này mở rộng nhóm hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8%, không còn giới hạn một số loại hàng hóa, dịch vụ như so với Nghị định 15/2022/NĐ-CP.

Nếu dự thảo này được thông qua, tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10% sẽ được giảm thuế GTGT mà không bị loại trừ các nhóm hàng hoá, dịch vụ như tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP:

Xem thêm: Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất giảm VAT xuống 8% hết năm 2023

3. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ

3.1. Cơ cấu lại thời hạn trả nợ

Thông tư 02/2023/TT-NHNN quy định rõ từ 24/4/2023 đến hết ngày 30/6/2024, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xem xét, quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với:

Số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ (bao gồm cả các khoản nợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 55/2015/NĐ-CP) trên cơ sở:

- Đề nghị của khách hàng;

- Khả năng tài chính của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Đồng thời, đáp ứng các điều kiện sau:

1- Dư nợ gốc phát sinh trước ngày Thông tư này có hiệu lực và từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính.

2- Phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày Thông tư này có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024.

3- Số dư nợ của khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ còn trong hạn hoặc quá hạn đến 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, thời hạn trả nợ theo hợp đồng, thỏa thuận.

4- Được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm so với doanh thu, thu nhập tại phương án trả nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận.

5- Khách hàng được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá có khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại.

6- Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khoản nợ vi phạm quy định pháp luật.

7- Thời gian cơ cấu lại thời hạn trả nợ (gồm cả trường hợp gia hạn nợ) được xác định phù hợp với mức độ khó khăn của khách hàng và không vượt quá 12 tháng kể từ ngày đến hạn của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp khó khăn
Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp khó khăn (Ảnh minh họa)

3.2. Giữ nguyên nhóm nợ và phân loại nợ

Theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được giữ nguyên nhóm nợ đối với khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ như nhóm nợ đã được phân loại tại thời điểm gần nhất trước khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

- Trường hợp khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ còn trong hạn theo thời hạn cơ cấu lại => không phải điều chỉnh, phân loại lại vào nhóm nợ có mức độ rủi ro cao hơn.

- Trường hợp khoản nợ sau khi cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ quá hạn theo thời hạn cơ cấu lại mà không được tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ => phải phân loại nợ theo quy định của Thống đốc NHNN về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

4. Gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (đề xuất)

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9/2023 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, cụ thể: Thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, 7, 8, 9/2023 chậm nhất là 20/11/2023.

Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước
Gia hạn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước (Ảnh minh họa)

Hiện nay, vẫn chưa có văn bản chính thức về việc gia hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, LuatVietnam sẽ cập nhật ngay khi có văn bản.

Trên đây là sơ bộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp năm 2023 đang và dự kiến áp dụng, LuatVietnam sẽ tiếp tục cập nhật khi có thông tin. Nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ ngay tổng đài 0938.36.1919 để được hỗ trợ kịp thời.

Đánh giá bài viết:

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài 2024

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở giúp các nhà đầu tư nước ngoài thiết lập cơ sở kinh doanh với đầy đủ tư cách pháp nhân để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Vậy các bước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài thế nào?

Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Hướng dẫn thủ tục hải quan

Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Hướng dẫn thủ tục hải quan

Xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Hướng dẫn thủ tục hải quan

Trong xuất nhập khẩu, có một loại hình là xuất nhập khẩu tại chỗ. Vậy xuất nhập khẩu tại chỗ là gì? Loại hàng hóa nào được thực hiện xuất khẩu nhập khẩu tại chỗ? Thủ tục hải quan khi hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ được thực hiện như thế nào?