Hướng dẫn thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

Do thay đổi về nơi sống hoặc làm việc, nhiều Đảng viên có nhu cầu chuyển sinh hoạt Đảng. Vậy theo quy định mới nhất, thủ tục thực hiện việc này thế nào?


Khi nào được chuyển sinh hoạt Đảng chính thức?

Điều 6 Điều lệ Đảng quy định, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng do Ban Chấp hành Trung ương quy định. Theo đó, quy định này được nêu cụ thể tại khoản 6.3 Điều 6 Quy định 29-QĐ/TW năm 2016.

Cụ thể, Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng trong các trường hợp sau đây:

- Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

- Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời.

- Chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài nước: Đảng viên dự bị sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước.

- Chuyển sinh hoạt Đảng khi chuyển giao, thành lập mới, chia tách, sáp nhập chi bộ, Đảng bộ: Khi cấp có thẩm quyền quyết định chuyển giao, thành lập mới, chia tách hay sáp nhập một chi bộ, Đảng bộ từ Đảng bộ này sang Đảng bộ khác trong hoặc ngoài Đảng bộ tỉnh (và tương đương).

- Chuyển sinh hoạt Đảng khi tổ chức Đảng bị kỷ luật giải tán, bị giải thể.

Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng
Chuyển sinh hoạt Đảng phải thực hiện như thế nào? (Ảnh minh họa)


Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức và tạm thời

Tiêu chí

Chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

Chuyển sinh hoạt Đảng tạm thời

Thời điểm

- Chuyển công tác sang đơn vị mới.

- Được nghỉ hưu.

- Nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên.

- Thay đổi nơi cư trú lâu dài

(Căn cứ điểm 6.3.1 khoản 6.3 Điều 6 Quy định 29 năm 2016)

- Đảng viên thay đổi nơi cư trú, nơi công tác trong thời gian từ 03 tháng đến dưới 01 năm;

- Được cử đi học ở trong nước từ 03 tháng đến 02 năm.

Sau đó lại trở về đơn vị cũ

(Căn cứ tiết a điểm 6.3.2 khoản 6.3 Điều 6 Quy định 29 năm 2016)

Thời gian

60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

Sau khi trở về đơn vị cũ

Hồ sơ kèm theo

- Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng chính thức;

- Phiếu Đảng viên (khi Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra khỏi Đảng bộ huyện và tương đương).

- Thẻ Đảng viên.

- Hồ sơ Đảng viên.

- Bản tự kiểm điểm Đảng viên, có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu Đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng chính thức.

(theo tiết a điểm 3.3.1 khoản 3.3 Điều 3 Hướng dẫn 09 năm 2017)

- Giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời.

- Thẻ Đảng viên hoặc quyết định kết nạp Đảng viên (nếu là Đảng viên dự bị).

- Bản tự kiểm điểm Đảng viên, có nhận xét của chi bộ và cấp ủy cơ sở nơi Đảng viên chuyển đi và nơi Đảng viên sinh hoạt Đảng tạm thời khi trở về.

Thủ tục, trình tự

- Cấp ủy huyện có Đảng viên chuyển đi làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng nếu đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng ra ngoài Đảng bộ huyện, tỉnh; Nếu là Đảng viên của Đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc tỉnh ủy thì ban tổ chức tỉnh ủy làm thủ tục này.

- Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, Đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng với chi ủy nơi chuyển đến để được sinh hoạt Đảng. Nếu quá hạn thì phải báo cáo lý do để xem xét, xử lý.

- Hồ sơ của Đảng viên được niêm phong và được mang đi để báo cáo với tổ chức Đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt Đảng.

- Nếu Đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt Đảng chính thức

- Đảng viên phải làm thủ tục giới thiệu sinh hoạt Đảng tạm thời từ Đảng bộ, chi bộ nơi đang sinh hoạt đến Đảng bộ, chi bộ nơi công tác, học tập hoặc nơi cư trú mới.

- Tại nơi sinh hoạt Đảng bộ tạm thời, Đảng viên không được tính vào Đảng số, không có quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử nhưng vẫn đóng Đảng phí tại đây.

 

Cách chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài

Riêng với trường hợp chuyển sinh hoạt Đảng ra nước ngoài, Đảng viên dự bị sinh hoạt đơn lẻ ở ngoài nước khi hết thời gian dự bị phải làm bản tự kiểm điểm với tư cách Đảng viên.

Cấp ủy trực tiếp quản lý Đảng viên ở nước ngoài căn cứ nhận xét của cấp ủy nơi đi và kiểm điểm của Đảng viên để xét công nhận Đảng viên chính thức.

Đối với những địa bàn ở ngoài nước có hoàn cảnh đặc biệt, không đủ 03 Đảng viên chính thức để lập chi bộ thì có thể được thành lập chi bộ sinh hoạt dự bị, cấp ủy cấp trên chỉ định bí thư chi bộ.

Chuyển sinh hoạt Đảng trong cùng một Đảng bộ

Ngoài chuyển sinh hoạt Đảng chính thức và tạm thời thì còn một hình thức chuyển sinh hoạt Đảng nữa là nội bộ. Đây là hình thức chuyển sinh hoạt Đảng khi Đảng viên chuyển sinh hoạt từ chi bộ này sang chi bộ khác trong cùng một Đảng bộ cơ sở.

Theo đó, tiết b điểm 3.3.1 khoản 3.3 Điều 3 Hướng dẫn 09-HD/BTCTW quy định. Cụ thể:

- Hồ sơ: Giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng nội bộ. Giấy này có 05 ô, nền hoa văn màu nõn chuối, quy ước là giấy giới thiệu sinh hoạt Đảng loại 05 ô.

- Thẩm quyền: Cấp ủy cơ sở, cấp ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng, cấp ủy trực thuộc Trung ương ra quyết định chuyển giao và tổ chức việc chuyển giao, tiếp nhận Đảng viên (Căn cứ khoản 10.5 Điều 10 Hướng dẫn 01-HD/TW).


Mẫu đơn xin chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN XIN CHUYỂN SINH HOẠT ĐẢNG

Kính gửi:     - Chi ủy chi bộ ……………………………………

                     - Đảng ủy ……………………………………………..

Tên tôi là: ....................................................................................................

Sinh ngày:  …………………….. Tại: …………………………………….……

Quê quán: ……………………………………………………………….………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………………………………..

Công việc hiện nay: …………………………………………………………….

Vào Đảng ngày: ………………. Chính thức ngày: …………………............

Số điện thoại liên lạc: …………….……... Email:  ……………………………

Nay tôi làm đơn này đề nghị Chi ủy Chi bộ …………………………. trực thuộc Đảng bộ …………………………. chấp thuận cho tôi chuyển sinh hoạt Đảng về Chi bộ ………………………….. thuộc Đảng bộ ……………

Lý do: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….…

Rất mong Chi bộ và Đảng ủy xem xét, chấp nhận.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…., ngày……tháng…….năm………

                                                                       Người làm đơn

                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là quy định về thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng mới nhất. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được giải đáp, hỗ trợ.

>> Hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng và chuyên đề

Đánh giá bài viết:
(4 đánh giá)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

Tin cùng chuyên mục

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích đều vì dân, bao nhiêu quyền hạn đều vì dân”. Trải qua bao nhiêu năm tháng câu nói đó vẫn luôn được Đảng và Nhà nước ta khắc cốt ghi tâm. Bài thu hoạch xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân phát huy dân chủ chăm lo đời sống nhân dân dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về tư tưởng này.